Ett företag vägrar att hämta en pall med takpannor som lämnats kvar på min tomt, hur kan jag gå vidare?

Hej,

En pall med takpannor har blivit kvar på vår tomt efter omläggning av taket för ca: 4 månader sedan. Tog kontakt med företaget med anledning av pallen och när den beräknas hämtas via mejl efter ca: 3 månader, utan att få svar. Har även ringt, dock utan resultat. Pallen står kvar.

När skall pallen anses som övergiven av företaget och äganderätten till densamma upphör. Hur många gånger skall jag uppmana företaget att hämta pallen och hur lång tid skall passera från första uppmaning tills äganderätten eventuellt upphör. Inte roligt att ha pallen stående på tomten nu när gräsklipparsäsongen står för dörren.

Hur bör jag gå tillväga i ärendet? Tacksam för svar.

Med vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Eftersom du flertalet gånger har varit i kontakt med företaget men det inte har givit något resultat är det rimligt att du ansöker om vanlig handräckning hos Kronofogden.

När Kronofogden tagit del av din anmälan kommer de kontakta företaget och meddela ett föreläggande. Kronofogden gör inte någon egen utredning, utan det är upp till företaget att bestrida ditt krav om de anser att det är felaktigt.

Vad händer efter att Kronofogden kontaktat företaget?

-Om företaget hämtar sin pall bör du ta tillbaka din anmälan.

-Om företaget bestrider kravet kommer din anmälan att skickas till domstolen. Du får avgöra om du vill att domstolen ska handlägga tvisten eller ej.

-Om företaget inte svarar meddelar Kronofogden ett utslag. Det innebär ett beslut om att företaget ska hämta pallen. Kronofogden kan verkställa beslutet. Det betyder att Kronofogden hämtar och forslar bort pallen. Vill du inte att Kronofogden ska verkställa ett beslut bör du skriva det i din ansökan.

Kostar det något att kontakta Kronofogden och vem betalar?

Att göra en anmälan kostar 300 kronor.

Om Kronofogden verkställer beslutet utgår en avgift om 600 kronor. Därefter kan det tillkomma kostnader för exempelvis transport.

Dessa avgifter ska som huvudregel läggas på företaget, men om de inte betalar till Kronofogden kommer fakturan istället att gå till dig. Därför kan det vara bra att fundera på om du är villig att ta kostnaden för bortforsling av pallen, om företaget inte betalar till Kronofogden.

När anses pallen som övergiven?

Äganderätten övergår inte från företaget till dig på grund av att de lämnat pallen hos dig. De äger pallen trots att den står hos dig. Jag förstår det som att företaget inte har uttryckt att de inte gör något anspråk på att ta tillbaka pallen.

Skulle du sälja eller slänga takpannorna, eller på annat vis använda eller avhända dig pannorna utan lov, kan du göra dig skyldig till ett brott. Det kallas för olovligt förfogande, brottsbalken 10 kap. 4 §.

Företaget kan också göra sig skyldig till ett brott, egenmäktigt förfarande, brottsbalken 8 kap. 8 §. Underlaget är att du under lång tid hindras från att använda din mark.

Hur går du vidare?

Min rekommendation är att du åter kontaktar företaget och meddelar att du kommer att ansöka om handräckning hos Kronofogden om de inte hämtar pallen. Förhoppningsvis resulterar det i insikt hos företaget och att de hämtar sin pall. Naturligtvis är det smidigast för både dig och företaget att inte blanda in myndigheterna.

Om företaget inte rättar sig bör du överväga att göra en anmälan om handräckning. Här är en länk till kronofogdens webbsida, där du kan få mer information och hitta relevanta blanketter för din ansökan.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Tveka inte att ställa en ny fråga om du har fler funderingar eller följdfrågor. För att garanteras ett svar rekommenderar vi att du använder dig av vår expresstjänst.

Vänligen,

Hanna LindqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Kronofogdemyndigheten? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo