Ett dödsbo kan driva in skulder

2016-02-16 i Skuld
FRÅGA
Om det finns tre barn till en avliden och två av dem har skulder till den avlidne och det finns inga pengar kvar vid bouppteckning finns det någon möjlighet för den som inte har några skulder att få några pengar?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Skulder till en avliden person försvinner inte utan ingår istället i dödsboet som en tillgång. Dödsboet kan därför på samma sätt som den avlidne driva in skulden. Fordran som den avlidne har kan även ärvas av en arvinge. Då kan den som har ärvt skulden driva in den.

Hjälp med att driva in en skuld kan sökas hos kronofogden. Läs mer om detta på kronofogdens hemsida. www.kronofogden.se

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?