Ett avtal som ingås av en dement person kan vara ogiltigt

2017-09-20 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej,Jag är fullmaktstagare och min far är fullmaktsgivare p.g.a. demenssjukdom.Nu har min far i förvirringens tecken låtit meddela ett helt felaktigt beslut avseendeen privat angelägenhet, jag har gått in och via min fullmakt försökt att häva detsamma,men avtalsparten hävdar att fars beslut gillas, vem har rätt?Jag har fullmakt för det specifika ärendet.MvhKarl
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Ett avtal som ingås under påverkan av psykisk störning är ogiltigt (se lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning). Demenssjukdom räknas som psykisk störning i den här lagen. Den som hävdar att psykisk störning förelegat har bevisbördan för det och behöver kunna bevisa att den psykiska störningen har inverkat på beslutet att ingå avtalet.

Det här innebär att giltigheten beror på vad det är för typ av avtal som ingåtts, men om din pappas demens har inverkat på beslutet att ingå avtalet så är det sannolikt att avtalet är ogiltigt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca Axelsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (372)
2021-11-28 Lurad och tvingad att skriva på ett avtal
2021-11-07 Ogiltigförklara gåvobrev
2021-11-01 Förklara avtal ogiltigt eller icke-bindande
2021-10-31 Muntliga avtals giltighet

Alla besvarade frågor (97574)