Ett avtal som ingås av en dement person kan vara ogiltigt

Hej,

Jag är fullmaktstagare och min far är fullmaktsgivare p.g.a. demenssjukdom.

Nu har min far i förvirringens tecken låtit meddela ett helt felaktigt beslut avseende

en privat angelägenhet, jag har gått in och via min fullmakt försökt att häva detsamma,

men avtalsparten hävdar att fars beslut gillas, vem har rätt?

Jag har fullmakt för det specifika ärendet.

Mvh

Karl

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.

Ett avtal som ingås under påverkan av psykisk störning är ogiltigt (se lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning). Demenssjukdom räknas som psykisk störning i den här lagen. Den som hävdar att psykisk störning förelegat har bevisbördan för det och behöver kunna bevisa att den psykiska störningen har inverkat på beslutet att ingå avtalet.

Det här innebär att giltigheten beror på vad det är för typ av avtal som ingåtts, men om din pappas demens har inverkat på beslutet att ingå avtalet så är det sannolikt att avtalet är ogiltigt.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Rebecca AxelssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning