Etnicitet och de negativa opinionsfriheterna i regeringsformen

2016-09-26 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej!Jag läste nyss följande formulering i en kursbok om sociolingvistik:"Etnicitet får enligt svensk grundlag inte efterfrågas bland medborgarna, vilket är en effekt av andra världskrigets förföljelser av främst judar och romer"Stämmer detta? Var kan jag i så fall läsa mer?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Svensk grundlag består av fyra grundlagar, Regeringsformen, Successionsordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. Citatet som du läst refererar till regeringsformen där bl.a. de grundläggande fri- och rättigheterna finns stadgade. Dessa hittar du i regeringsformens andra kapitel, här. Första paragrafen, 2 kap 1 §, innehåller de s.k. positiva opinionsfriheterna, dvs. rätten att utöva sin tro, rätten att ge uttryck för sina åsikter osv. medan den andra paragrafen, 2 kap 2 §, reglerar de negativa opinionsfriheterna, här. Denna paragraf innebär att de svenska medborgarna också har rätt att t.ex. inte behöva tillkännage sin religiösa tro eller politiska åsikt. Det är främst paragrafens första mening som är av betydelse, ” ingen får av det allmänna tvingas att ge till känna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende…”. Som du kan se finns inte begreppet etnicitet med i denna lagtext och det aktualiserar ett annat problem in i din fråga, nämligen vad innebär begreppet etnicitet? Det är ett begrepp som det går att tolka in mycket i och en persons etnicitet har ofta ett nära samband hens religiösa eller kulturella tillhörighet och vice versa. I citatet som du har hänvisat till så nämns andra världskrigets förföljelse av judar och romer som en av orsakerna till denna grundlagsreglering, båda dessa grupper består av människor som ofta har en gemensam religiös och kulturell åskådning och således skulle omfattas av grundlagsskyddet av den anledningen. Detta gör att jag upplever citatet som lite missvisande, min åsikt är att etnicitet är nog att tolka som ett mer omfattande begrepp än att enbart innefatta religiös och kulturell åskådning. Det finns däremot mängder av andra regleringar i grundlagen som är till för att skydda och främja etniska grupper, om du vill så kan du läsa exempel på detta här och här. Det finns också andra lagar som reglerar hanteringen av sådana uppgifter, t.ex. PUL(personuppgiftslag) här.

Mitt svar till dig är att begreppet etnicitet inte finns med som en av de grundlagsskyddade opinionsfriheterna i 2 kap 2 § RF. Det gör däremot friheten att inte behöva dela med sig av sin religion eller kultur och dessa två begrepp kan i sig utgöra en del av en persons upplevda etniska tillhörighet, citatet kan därför sägas stämma till viss del.

Om du vill läsa mer om dessa rättigheter rekommenderar jag att gå till ett universitetsbibliotek och låna en bok i ämnet statsrätt. Exempelvis Svensk statsrätt av Joakim Nergelius eller Statsrättens grunder av Hedvig Bernitz m.fl.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Sara Ellefors
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1257)
2021-02-27 Måste man fullgöra värnplikt?
2021-02-24 Kan jag byta efternamn till ett äldre släktnamn som inte burits på flera generationer?
2021-02-22 När gallras uppgifter i belastningsregistret?
2021-02-21 Utbetalad pension efter dödsfall

Alla besvarade frågor (89684)