Ersättningsskyldighet vid påkörning av mobiltelefon

Hej

Min son(7år) och jag cyklade över skolgården, vid gympahallen står en kille och spelar tennis mot vägen,jag som vuxen försår att killen inte kommer skjuta när vi passerar, men min son tänker annorlunda så han kör upp i grässkanten/jordkanten bakom killen, plötsligt ropar killen som lirar tennis -AKTA... i gräset bakom honom har han lagt sin telefon, denna telefon är vit och enligt tennisgrabben så ser min son den men kör över den ändå!

Han skriker på min son

-Vad FAN håller du på med!?!

Jag svarar att han inte håller på med nått varpå killen säger att min son pajat hans telefon. Jag påtalar att visst det är en spricka i glaset men inget var med avsikt utan mer för att inte vara i vägen så väljer min son att köra över gräset

Killens mamma kommer och skriker,pekar och gormar att jag måste betala...Jag svarar Nej för jag tycker inte att min son gjort något fel!

Till sist hävdar dem att jag måste betala självrisk eller så går dom till en advokat.

Jag har pratat med två personer oberoende av varandra mer än att båda råkar vara poliser, båda dessa säger att inget brott är begånget och därav finns inget betalningsansvar från mig eller min son.

Vad säger lagen om denna typ av tvist/meningskilljaktighet?

Dom hävdar att min son avsiktligt kört över telefonen, skitsnack säger jag!

Vänliga hälsningar

David

Lawline svarar

Skadeståndsansvaret för denna typ av händelse regleras i skadeståndslagen. Det som står klart i frågan är att din son genom att cykla upp på gräset bredvid den tennisspelande pojken (skadelidande) kört över hans mobiltelefon. Det rör sig därmed om någon form av sakskada på mobiltelefonen. Ersättningsskyldig för en sakskada blir du genom att du uppsåtligen (avsiktligt) orsakar skadan eller om du orsakar skadan genom vårdslöshet (2 kap 1 § skadeståndslagen).

Din son har inte orsakat skadan avsiktligt

Här hävdar den skadelidande och hans mamma att din son avsiktligt skulle ha orsakat skadan. Som jag tolkar frågan har jag mycket svårt att se det. För att din son ska anses agera avsiktligt måste din son få syn på telefonen i gräset och då medvetet vilja åstadkomma skadan på telefonen genom att köra över den. Knappast troligt enligt mig.

Oaktsamhetsbedömningen. Har din son varit vårdslös?

Det som kommer avgöra om något betalningsansvar föreligger i detta fall är istället om din son genom att cykla över mobiltelefonen får anses ha agerat vårdslöst eller inte. För att ta reda på detta görs en oaktsamhetsbedömning där man ofta tittar på den skadegörande handlingen i förhållande till vad som anses utgöra ett normalt beteende. Om den skadegörande handlingen strider mot vad som kan anses utgöra ett normalt beteende i en viss situation föreligger ofta vårdslöshet. Även faktorer som risken för skada genom att åta sig den aktuella handlingen samt möjligheter att förekomma skadan påverkar utfallet vid en oaktsamhetsbedömning. Denna bedömning görs av utifrån de faktiska omständigheterna från fall till fall vilket gör det svårt att definitivt avgöra om vårdslöshet föreligger eller ej.

Har din son inte varit medveten om att mobilen låg i gräset, för att den exempelvis legat dold, har jag mycket svårt att se att hans agerande skulle vara att anse som vårdslöst. Han cyklar ju ut i gräset för att (som jag tolkar frågan) försöka undvika någon form av kollision med den skadelidande tennisspelaren och kan väl knappast räkna med att det ligger en telefon där.

Om nu din son ändå skulle anses vara vårdslös skulle betalningsansvaret kunna jämkas på grund av medvållande från den skadelidandes sida. Din sons betalningsansvar skulle alltså minskas på grund av att den skadelidande i detta fall medverkat till skadans uppkomst (6 kap 1 § andra stycket skadeståndslagen). Vad gäller betalningsansvaret för dig som förälder kan du i vissa fall bli ersättningsskyldig för en sakskada ditt barn orsakar. En sådan ersättningsskyldighet förutsätter dock att barnet vållar sakskadan genom brott, vilket inte tycks vara aktuellt i detta fall (3 kap 5 § skadeståndslagen).

En oaktsamhetsbedömning är som sagt alltid osäker att garantera utgången på. Jag anser dock att det finns mycket i detta fall som tyder på att det rör sig om en ren olyckshändelse. En olyckshändelse blir du som huvudregel inte skadeståndsansvarig för.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”