Ersättningsskyldighet vid olyckshändelse.

FRÅGA
Jag skulle hoppa in i bilen och åka hem efter en fest. Mina kompisar var jobbiga på mig och jag sa klart och tydligt att dom skulle sluta. Jag säger hejdå argt och sträcker mig för att stänga dörren. Min kompis står antagligen för nära dörren och tappar sin mobil då armen komms åt av dörren. Dagen efter ringer hon mig och säger att mobilen gick sönder och att det var mitt fel. Hon köpte en ny mobil direkt och vill nu att jag ska betala. Jag anser inte att detta är mitt fel och vill inte betala men kompisen ger sig inte. Vad säger lagen?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Då det är en form av olyckshändelse du beskriver utanför någon form av kontraktsförhållande hamnar vi i skadeståndslagen, se här.

Skadan.

Eftersom det är när du stänger bildörren som din vän träffas av denna och därför tappar sin mobil så har du orsakat skadan. Det är oklart vilken typ av skada mobilen drabbades av vilket kan vara helt avgörande för vad som överhuvudtaget är ersättningsgillt. Om din vän tappade sin mobil och den skada som uppstod var att mobilen blev kantstött eller att skärmen sprack så har hon inte rätt köpa en helt ny mobil och kräva dig på ersättning. Hon kan däremot ha rätt att få sin mobil reparerad eller ev. få ersättning motsvarande skadans betydelse. Att en skada i någon form uppstod ger inte rätt att köpa en helt ny mobil.

Att du faktiskt orsakat skadan är dock inte tillräckligt för att du ska bli ersättningsskyldig utan det krävs att du uppsåtligen (med vilja) eller genom vårdslöshet orsakat skadan, SkL 2:1.

Vårdslöshet.

Det verkar vara fråga om att du möjligtvis kan ha orsakat skadan genom att agera vårdslöst när du stängt dörren om du hade vetskap om att din vän stod nära. Om du ansvarar eller inte slutar i en bedömning om du har agerat vårdslöst.

Viktigt för en vårdslöshets bedömning är om du var medveten om det stod någon inom dörrens rörelseradie. Har du stängt dörren argt och hårt utan att bry dig om att din vän stod inom radien så bedöms du troligtvis ha varit vårdslös. Har du istället stängt dörren helt vanligt och din vän stod i utkanten av radien talar detta för att du inte varit vårdslös även om du förstått att hon stod där. Om du skulle ha missbedömt avståndet mellan vännen och dörren och trott att hon inte skulle träffas av dörren eller om du stängt dörren långsamt och utgått ifrån att hon skulle flytta på sig kan detta tyda på att du inte agerat vårdslöst. Har du inte varit medveten om att din vän stod inom radien alls, t.ex. därför att du inte såg henne då hon kom gåendes bakifrån så bör du inte bedömas ha varit vårdslös.

Då din vän endast träffas på armen verkar det som om hon haft kroppen i övrigt utanför radien. Detta skulle kunna tala för att det var svårt för dig att avgöra om hon skulle träffas av dörren.

För att förenkla resonemanget lite kan sägas att; om du har stängt dörren vanligt och du hade normal uppsikt över dörrens rörelseradie samt om det utifrån ditt perspektiv framstod som om din vän inte skulle träffas av dörren så har du troligtvis inte agerat vårdslöst och ska då inte ersätta skadan.

Det är de faktiska omständigheterna som avgör om du varit vårdslös eller inte, ditt betalningsansvar ligger helt i denna fråga. Om du nu skulle bedömas vårdslös skulle ditt betalningsansvar kunna jämkas.

Jämkning.

Beroende på hur din vän agerade kan även hon anses medvållande till den skada som uppstod. Om din vän t.ex. inte lyssnat på dig när du sa till henne att akta på sig för att du skulle stänga dörren kan hon anses medvållande. Hon skulle även kunna anses medvållande om hon var full vid tillfället och inte hade full kontroll över sin kropp och missbedömde avståndet till din bildörr och därför träffades av denna.

Förenklat kan man säga att om hennes agerande varit vårdslöst och bidragit till skadans uppkomst så kan man minska ditt betalningsansvar, SkL 6:1 st. 2.

Hur mycket betalningsansvaret minskas utgår ifrån en "skälighetsbedömning" där man bedömer omfattningen av var och ens agerande för uppkomsten av skadan, SkL 6:1 st. 3.

Vägrar din vän acceptera att du inte är ansvarig eller om ni inte kan komma överens kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se för att få ytterligare hjälp.

Med vänlig hälsning

Niclas Friberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll