Ersättningsskyldighet vid halkning på banan

FRÅGA
Hej,jag råkade att halka på en banan bit på Ica maxi, ramlade och slog huvudet i golvet. Fick stora blåmärke på armen och bulla i skallen. Pga huvudvärk och ont i knät åkte till akuten där läkaren konstaterade att jag fick en lätt hjärnskakning. Senare loggade in i journalen- inga anteckningar- bara informationsamling att är jag var där. Nu har det gått några dagar men jag har huvudvärk nästan 24/7 och illamående. Kommer att söka vård,men undrar om det är min försäkring eller Ica maxi ska ersätta eventuella kostnader?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tråkigt att höra om ditt olycksfall. Som jag tolkar din fråga bedömer jag sannolikheten att du skulle få ersättning från ICA Maxi som låg. För att ICA Maxi ska vara ersättningsskyldiga för den personskada som drabbat dig måste de anses antigen uppsåtligen eller genom vårdslöshet ha orsakat din skada (2 kap 1 § skadeståndslagen). Att ICA Maxi uppsåtligen skulle placerat ut bananen för att få förbipasserande att ramla är inte troligt.

Kvar är då frågan om ICA Maxi istället varit vårdslösa vid din personskada. Man skulle mycket väl kunna hävda att ICA Maxi genom en underlåtenhet att inte plocka bort bananen borde anses agerat vårdslöst och därmed blivit skadeståndsskyldiga. Självklart har ICA Maxi, då de bedriver en verksamhet, en skyldighet att se till att kunder är säkra i deras lokaler. Däremot finns det gränser för hur långt denna skyldighet rimligtvis kan sträcka sig. En verksamhet som ICA Maxi kan inte ha personal som konstant ser till så att ingen ramlar på bananer och dylikt. Ser man till tidigare rättsfall som testat liknade scenarion blir det enligt mig svårt för dig att få någon ersättning från ICA Maxi.

Som jag tolkar din fråga rör det sig om en olyckshändelse. Olyckshändelser blir du i normalfallet inte skadeståndsskyldig för. Därmed ska du enligt mig inte vända dig till ICA Maxi för ersättning, utan istället se över vilka möjligheter din försäkring kan ge dig. Möjligtvis kan din försäkring täcka dina vårdkostnader.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga!

Sebastian Näslund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?