FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadestånd utanför kontraktsförhållande10/04/2018

Ersättningsskyldighet för avgrävd kabel.

Hej,

Ett grävarbete har genomförts utanför min tomt och man har lyckats gräva av kablen som gör att jag inte har TV eller internet. Firman som har grävt menar att jag ska gå via mina tjänstesleverantörer, dessa hävdar Force Majeure efterom det är 3:e part som har grävt av kablen.

jag vill kräva ansvar av den som vållat skadan - parten som har ansvarat för grävjobbet - men får ingen motpart att diskutera med. Hur gör jag? Ska jag bara skicka in ett kravbrev eller liknande till deras kontor?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du skriver att firman som grävt vill att du ska gå via din tjänsteleverantör så tänker jag att det beror på att tjänsteleverantören är de som är ansvariga för att tillhandahålla dig TV och internet. De kan i sin tur inte tillhandahålla dig TV och internet på grund av att firman grävt av deras kabel varför de kan kräva skadestånd av firman.

Det finns ett rättsfall som är väldigt likt händelseförloppet i ditt hänseende, NJA 1998 s. 617, där Televerket krävde skadestånd på grund av söndergrävd kabel. Där ansåg man att den som grävt bort ha förstått att det fanns risk för att gräva sönder en kabel och därför kunde anses vållande till skadan enligt Skadeståndslagen 2 kap. 1§. Den som grävt var alltså skyldig att ersätta skadan som uppstått för Televerket.

Min uppfattning är att du alltså bör vända dig till din tjänsteleverantör som bör se till att laga kabeln så du kan få tillgång till TV och internet igen. Tjänsteleverantören kan i sin tur kräva ersättning av firman som grävt av deras kabel såvida firman varit vållande till skadan (vilket kommer utredas ifall firman bestrider det). Firman som grävt av kabeln kommer, om de anses vållande, vara skyldiga att ersätta tjänsteleverantören för den skada som kunderna orsakats. Som kund blir man normalt ersatt av sin tjänsteleverantör genom avdrag på faktura.

Hoppas du har fått lite hjälp på vägen av mitt svar och lycka till!

Vänligen,

Anja BartholdssonRådgivare