Ersättningsgaranti för arvode till bodelningsförrättare

2018-01-14 i Bodelning
FRÅGA
Hej, jag har en fråga men hoppas att jag kan ställa den på engelska. I am a kenyan citizen and was married to a swedish man in kenya and we lived in sweden for approximately 7months then we separated. We did not own anything together. Now more than one year later he says he wants to do a bodelning and goes to court. And the court nominates a bodelningsförrättare but he is asking for 7500kr from me as down payment. I am not willing to do this because I know we have nothing to share. I feel like this is injustice so my question is must I do this bodelning? Is it a requirement by swedish law? What if I can't afford that amount to pay the förrättare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag hoppas att det går bra att jag svarar på din fråga på svenska. I mitt svar utgår jag från att domstolen kommer att tillämpa svensk lag. Eftersom du undrar om du måste genomföra bodelningen ska jag kort förklara hur rättsläget ser ut.

Måste man göra en bodelning?

De svenska reglerna om bodelning skiljer sig ganska mycket från motsvarande regler i de flesta andra länder. Om minst en av makarna vill bodela efter skilsmässan ska en bodelning göras. Man har alltså en laglig rätt att kräva en bodelning. Detta gäller även om det gått en lång tid sedan skilsmässan. I äktenskapsbalken 9 kap. finns regler om hur bodelningen ska göras. Om din före detta man kräver att ni ska bodela är du alltså enligt svensk lag skyldig att bodela med honom.

Vad händer om man inte äger något tillsammans?

Det är framför allt här som de svenska reglerna skiljer sig från andra länders regler. När man bodelar enligt svensk lag ingår nämligen all makarnas egendom, alltså även sådan egendom som ni ägde innan ni gifte er och egendom som ni köpt var för sig för era egna pengar. Det spelar alltså inte någon roll om ni inte ägde något gemensamt. Allt som ni ägde var för sig ska ingå i bodelningen. Om din man köpte till exempel en bil till sig själv medan ni var gifta, ska den bilen ingå i bodelningen. Bilen ska även ingå i bodelningen om din man köpte den innan ni gifte er. Egendom som ska ingå i bodelningen kallas för giftorättsgods. I äktenskapsbalken 10 kap. kan du läsa mer om giftorättsgods.

Värdet av allt ert sammanlagda giftorättsgods kommer sedan att delas lika mellan er. Det betyder att du kommer att bli ägare till hälften av din och din mans sammanlagda egendom efter bodelningen.

Det finns också egendom som inte ska ingå i bodelningen. Detta kallas för enskild egendom. För att egendom ska räknas som enskild, och alltså inte ingå i bodelningen, krävs det dock att man skriver ett äktenskapsförord. Det finns några andra sätt att göra egendom till enskild på, men att skriva ett äktenskapsförord är det vanligaste sättet. Du kan läsa mer om enskild egendom i äktenskapsbalken 7 kap.

Vad händer om man inte kan betala bodelningsförrättaren?

Både du och din man är skyldiga att tillsammans betala bodelningsförrättarens lön. Om du inte har råd att betala finns det dock en möjlighet för dig att få ersättning från staten. Du har bland annat rätt att få sådan ersättning om värdet av ditt sammanlagda giftorättsgods efter bodelningen är mindre än 100 000 SEK. Ersättningen kallas för ersättningsgaranti och du kan ansöka om detta hos den domstol som förordnade bodelningsförrättaren. I äktenskapsbalken 17 kap. 7-7 a § kan du läsa mer om detta.

Slutligen vill jag ge dig ett tips på hur du kan få behålla mer av din egen egendom i bodelningen. Eftersom du och din man var gifta under en väldigt kort tid kan det finnas en möjlighet för dig att jämka bodelningen. Det betyder att du i så fall får hålla undan en del av din egen egendom från bodelningen. För att du ska kunna jämka bodelningen krävs det dock att du totalt sett har mer egendom än din man. Om du har det kan du begära jämkning enligt äktenskapsbalken 12 kap. 1 §.

Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?