Ersättning vid förlorad inkomst på grund av vittnesmål

2017-10-08 i Vittna
FRÅGA
Hej! Jag har tagit ledigt från jobbet för att min flickvän ska på rättegång,(jag måste passa barnen) vid alla 3 tillfällen har det blivit inställt och jag är jävligt irriterad för att vi förlorar inkomst samtidigt som den parasiten håller sig undan. Kan man begära ersättning på något sätt för förlorad inkomst trots att det inte är jag som vittne?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller angående ersättning till vittnen kan du hitta i 36 kap. rättegångsbalken alternativt i förordning om ersättning av allmänna medel till vittnen m.m. Vilka regler som tillämpas beror nämligen på vem som åberopat vittnet.

I 1 § i förordningen står det att det är den som inställt sig i mål som har rätt till ersättning. Detta gäller alltså om din flickvän har kostnader för resa, förlorad inkomst eller annan ekonomisk förlust. I 36 kap. 24 § rättegångsbalken är det vittnet själv som har rätt till ersättning. Exempel på ersättning är kostnader för resa, förlorad inkomst alternativt annan tidsförlust som rätten prövar skäligt. Exempelvis i fallet RH 1999:37 tillerkändes en man rätt till ersättning för kostnader på grund av barntillsyn när han skulle närvara vid förhandling.

Det som sägs i lagarna är alltså att det är din flickvän som ska ha någon slags förlust eller kostnad på grund av hennes närvarande i förhandlingen för att det ska kunna ersättas. Att du förlorar arbetsinkomst är alltså inte något som faller in under dessa lagarna.

Hoppas det gav svar på frågan!

Caroline Larsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?