Ersättning vid förlorad inkomst på grund av vittnesmål

2017-10-08 i Vittna
FRÅGA
Hej! Jag har tagit ledigt från jobbet för att min flickvän ska på rättegång,(jag måste passa barnen) vid alla 3 tillfällen har det blivit inställt och jag är jävligt irriterad för att vi förlorar inkomst samtidigt som den parasiten håller sig undan. Kan man begära ersättning på något sätt för förlorad inkomst trots att det inte är jag som vittne?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vad som gäller angående ersättning till vittnen kan du hitta i 36 kap. rättegångsbalken alternativt i förordning om ersättning av allmänna medel till vittnen m.m. Vilka regler som tillämpas beror nämligen på vem som åberopat vittnet.

I 1 § i förordningen står det att det är den som inställt sig i mål som har rätt till ersättning. Detta gäller alltså om din flickvän har kostnader för resa, förlorad inkomst eller annan ekonomisk förlust. I 36 kap. 24 § rättegångsbalken är det vittnet själv som har rätt till ersättning. Exempel på ersättning är kostnader för resa, förlorad inkomst alternativt annan tidsförlust som rätten prövar skäligt. Exempelvis i fallet RH 1999:37 tillerkändes en man rätt till ersättning för kostnader på grund av barntillsyn när han skulle närvara vid förhandling.

Det som sägs i lagarna är alltså att det är din flickvän som ska ha någon slags förlust eller kostnad på grund av hennes närvarande i förhandlingen för att det ska kunna ersättas. Att du förlorar arbetsinkomst är alltså inte något som faller in under dessa lagarna.

Hoppas det gav svar på frågan!

Caroline Larsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (202)
2021-06-17 När får läkare vittna?
2021-06-17 Får man ersättning för förlorad arbetsinkomst som vittne?
2021-04-25 Kan ett sekretessavtal brytas pga. vittnesplikt i domstol?
2021-03-06 socialtjänstens vittnesplikt

Alla besvarade frågor (94233)