Ersättning på grund av luktstörningar i hyresrätt

2021-04-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, jag bor i en hyresrätt och har problem med luktstörningar. Cigarettrök och annat luktar i badrummet, köket och samtliga rum från dagen vi flyttade in i augusti 2020. Det var trasiga ventilationskanaler i badrummet och köket. Hyresvärden reparerad en del i november men problemet inte löst och lukten är kvar. Lukten kommer från eluttaget, strömbrytare och annat. Kan jag begära ersättningen och sänkning av hyran till dessa störningar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom din fråga handlar om en hyresrätt, kommer jag att utgå från jordabalkens bestämmelser om hyresrätter (12 kap. 1 § 1 stycket jordabalken).

I mitt svar kommer jag som utgångspunkt att redogöra för hyresvärdens förpliktelser, och därefter kommer jag att beskriva hur detta påverkar dina möjligheter till att erhålla ersättning.

Hyresvärdens underhållsansvar och förpliktelser

I lagen beskrivs det uttryckligen att hyresvärden har en skyldighet i form av att tillhandahålla hyresrätten i sådant skick att lägenheten ska vara fullt brukbar för ändamålet som var avsett med den. Kravet på att hyresrätten ska vara "fullt brukbar" betyder att man ska utgå från den allmänna uppfattningen i orten om vad detta innebär (12 kap. 9 § 1 stycket jordabalken). Även under hyrestiden fortgår detta underhållsansvar (12 kap. 15 § 1 stycket jordabalken). Inga möjligheter till att avtala om ett sämre skick än detta finns. Med anledning av detta anser jag att de problem som ni beskriver visar på att hyresvärden klart strider mot underhållsansvaret.

Vad gäller om hyresvärden inte uppfyller ovanstående förpliktelser?

Om hyresvärden inte förhåller sig till det som har beskrivits ovan, kan ni begära skälig nedsättning av hyran från den tid som lägenheten är i bristfälligt skick (12 kap. 11 § 1 stycket 3 punkten jordabalken). Dessutom kan ni få ersättning om exempelvis era möbler eller annan egendom i lägenheten har skadats, om inte hyresvärden kan påvisa att orsaken till skadorna inte beror på försummelse från dennes sida (12 kap. 11 § 1 stycket 4 punkten). Jag anser att det blir svårt för hyresvärden att påvisa, eftersom ni fortfarande upplever lukter i lägenheten. Ni kan ta bilder på de föremål som har skadats, då bevis är betydelsefullt (om sådan skada har skett).

Sammanfattningsvis rekommenderar jag att du kontaktar hyresvärden och upplyser denne om sina skyldigheter som finns stadgade i lag. Du kan i samband med detta kräva ersättning och nedsatt hyra. Du kan beskriva den underhållsskyldighet som hyresvärdar måste förhålla sig till, och att lägenheten bör vara fullt brukbar med hänsyn till ändamålet med den. Med anledning av detta kan ni kräva att hyran ska sättas ned med skäligt belopp. Dock kan det bli svårt för er att göra anspråk på att få hyresnedsättning i efterhand. I framtiden har ni denna möjlighet dock. Om ni har skadade föremål i lägenheten på grund av skadorna, kan ni även få ersättning för detta om inte hyresvärden visar på att det inte var hens försummelse som orsakade skadan.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om mitt svar väcker ytterligare funderingar kan du givetvis vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Janine Hindemark
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2076)
2021-10-13 Hyresgästens rättigheter när en hyreslägenhet visar sig vara obrukbar
2021-10-12 Hyresavtal utan kontrakt?
2021-10-12 Vad räknas som normalt slitage i en hyresrätt?
2021-10-06 Hur kan jag bevisa att hyran är oskälig?

Alla besvarade frågor (96356)