ersättning på grund av bedrägeri

FRÅGA
Hej mina 2 barns pappa har inte varit närvarande förut och nu vill han vara det och har barnen varannhelg, men han har han fått mig att trott att jag måste swisha halva barnbidraget till honom för att han har barnen varannan helg. Jag har fått reda på nu att jag inte har skyldighet till det och han har lurat mig i flera månader och vill ha tillbaka all dom pengarna han inte haft rätt till. Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett brott som kan vara tillämpligt i förevarande situation är bedrägeri enligt 9 kap. 1 § brottsbalken. Bedrägeri definieras som att vilseleda någon till handling som innebär vinning för gärningsmannen och skada för den vilseledda. Med vilseledande avses att någon inger en annan person en felaktig uppfattning i något visst avseende. Vilseledande innefattar också att underhålla eller förstärka en oriktig föreställning hos den andre, under förutsättning dock att en påverkan samtidigt sker. För bedrägeriansvar krävs att någon förleds till en disposition av ett visst slag, antingen till en positiv handling eller till en underlåtenhet att handla.

I ditt fall finns det utrymme att hävda att du blivit bedragen. Han har ju övertygat dig om att du behövde betala hälften av barnbidraget till honom, vilket varit en felaktig föreställning. Detta vilseledande innebär också en förmögenhetsöverföring som resulterat i att du förlorat hälften av barnbidraget. Sammanfattningsvis finns det grund att hävda att han har begått bedrägeri. Enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen ska den som vållat ren förmögenhetsskada genom brott ersätta skadan. Det finns således även möjlighet att utkräva skadeståndsansvar av barnens pappa.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (458)
2021-08-01 Borde jag göra en anmälan om jag blir utsatt för bedrägeri?
2021-07-29 Kan man få hjälp med att få tillbaka pengarna efter ett bedrägeri?
2021-07-28 Grovt bedrägeri och grovt penningtvätt
2021-07-27 Vad gör man om man blivit bedragen?

Alla besvarade frågor (94568)