Ersättning p.g.a. skador vid husrannsakan

Hej!

Hur går jag till väga för att kräva ersättning för skador på min lägenhet som hände när polisen gjorde husrannsakan hos mig ett par dagar innan nyår(bröt upp min dörr bla.)

Uppskattar all hjälp!

Lawline svarar

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Enligt 3 kap. 2 § skadeståndslagen har staten ett visst ansvar att ersätta skada som orsakas vid myndighetsutövning. Den föreliggande situationen är dock specialreglerad i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (LEF), vilket enligt 1 kap. 1 § skadeståndslagen gäller i första hand. Av 8 § LEF framgår att den som drabbas av en person- eller sakskada har rätt till ersättning från staten, om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot person eller egendom.

Med stöd av denna bestämmelse är det alltså möjligt att yrka på ersättning om ens egendom har skadats. Beträffande den skadade dörren förmodar jag att den ägs av bostadsbolaget och i så fall är det detta bolag som har rätt att väcka talan om ersättning för reparationskostnaderna.

En ansökan om ersättning bör skickas till Justitiekanslern.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000