Ersättning från staten vid felaktigt beslut om beslag - Polismyndigheten

FRÅGA
Hej!Min sons a-traktor togs i beslag då Polisen hade fått tips om att den gick för fort, den bärgades till Polisens beslag. Nu en vecka senare så har vi fått till oss att deras tekniker konstaterat att den är laglig och det åligger oss att hämt hem den vilket kommer att medföra kostnader för oss som hyra av biltransport ledigt från jobb osv....Har man rätt till "skadestånd"?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din fråga undrar du om möjligheterna att erhålla skadestånd på grund av ett felaktigt beslut från Polismyndigheten i detta fall om beslagtagandet av din sons A-traktor.

Rättsliga utgångspunkter

Relevanta regler i detta fall återfinns i 27 kap RB. Det löper ingen särskild tidsfrist för hur länge ett föremål skall hållas i beslag när det är polis eller åklagare som beslutar om beslagtag, utan beslaget ska hävas då det inte längre finns skäl som motiverar detta (8 §). Av lagens förarbeten (se Prop 1997/98:168 s 14) framgår det att så är fallet då en förundersökning läggs ner. Det beslagtagna föremålet ska som huvudregel återlämnas till den hos beslaget gjorts och denna person ska så snart som möjligt informeras om att föremålet kan hämtas (8 a § och 8 b§). Sammantaget innebär detta att det inte finns någon exakt tidsfrist för ni senast skulle återfå A-traktorn, men detta ska ske inom en förhållandevis kort tid efter det att förundersökningen lagts ner. Det framgår av din fråga att beslagtagandet skedde för en vecka sedan och även varade under denna tidsperiod. Eftersom beslutet om beslagtag visat sig vara felaktigt från myndighetens sida, och då det passerat en hel vecka - bör dina chanser för skadestånd vara goda. Emellertid tillämpas allmänna principer om skadestånd, bland annat kravet på adekvat kausalitet. Detta innebär att du bara har möjlighet att få ersättning för skador som haft ett kvalificerat orsakssamband med beslutet om beslag, ett exempel är att din son tvingas åka kollektivt eller betala för alternativa färdmedel för att uträtta vardagliga behov under den tid han frånhänts sin A-traktor.

Vad gäller skadestånd från staten då polisen på felaktig grund beslagtagit din sons A-traktor, kan du få skadestånd av staten om Polismyndigheten har orsakat skada, förutsatt att myndigheten har gjort något fel eller försummat sitt ansvar eller del i ansvar, se 3:2 SkL. I förevarande fall är det närmast till hands att betrakta skadan som "ren förmögenhetsskada", d.v.s ekonomisk skada som inte är förknippad till någon sak- eller personskada.

Jag kan tyvärr inte ge dig ett exakt svar på om skadestånd blir aktuellt eller inte i ditt fall, då jag har för få omständigheter att gå på. Men du bör absolut utnyttja din möjlighet att erhålla skadestånd om du upplever att Polismyndigheten gjort ett fel vid sin myndighetsutövning, och i så fall gör du detta genom att ansöka om det på Justitiekanslerns hemsida genom följande länk: https://www.jk.se/skadestand/skadestand/

Ett alternativ är att direkt på polismyndighetens hemsida begära ersättning, du kan då trycka på följande länk och fylla i deras färdiga blankett: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-990-2.pdf

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Daniel Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?