Ersättning för skador vid andrahandsuthyrning

2020-11-30 i Hyresrätt
FRÅGA
Om jag hyrt ut mitt hus i andra hand och dom som hyr ej ersätter skador och lämnar ostädat efter sig. Hur går jag till väga med att kräva dom på pengar?
SVAR

Hej,

I din fråga är hyreslagen Jordabalken 12 kap tillämpligt Den är tvingande och får inte strida mot lagen, 12:1 st. 5. JB.

Angående bristande städande så finns det en vårdnadsplikt i 12:24 JB. Bestämmelsen innebär att hyresgästen ska hålla bostaden i gott skick. Det innebär bland annat att hen ansvarar för städning. Angående skador så ansvarar hyresgäster för skador som de orsakar genom vårdslöshet enligt samma bestämmelse, 12:24 JB. Det krävs dessutom att det inte handlar om s.k. normalt slitage. Normalt slitage kan exempelvis vara hål i väggar, fettfläckar och små repor. Dock görs en individuell bedömning i varje fall.

Om du hyr i första hand och sedan hyr ut i andra hand så kan du ansvara för andrahandshyresgästens skador enligt 12:24 st. 4 JB. Dock kan du även vända dig mot andrahandshyresgästen för skadestånd. Om du anser att skadorna / städningen motsvarar ovan beskrivning, rekommenderar jag i första hand att begära ersättning från din hyresgäst om du inte har gjort det. Om hen inte vill betala så är nästa steg att stämma hyresgästen för pengarna vid en tingsrätt. I en sådan rättsprocess riskerar du att behöva betala hyresgästens rättegångskostnader om du förlorar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1932)
2021-04-21 Vad gäller vid uppsägning av partiell uthyrning av lokal i andra hand?
2021-04-21 Laglig rätt för andrahandsuthyrning?
2021-04-20 Återbetalning av förstahandshyra då förhandlingsförordning finns
2021-04-19 Hur lång tid innan hyreshöjningen har hyresgästen rätt att få information?

Alla besvarade frågor (91413)