Ersättning för skador uppkomna på den egendom som en tjänst avser

Hej! Jag har en fråga, så vitt jag vet, om efter en bilservice (exempelvis ett vatenpumpbyte) en tidigare problemfri motor går sönder, då är bilservicen skyldig att bekosta bilreparationer. Men eftersom han vägrar och reparationen är mycket dyr, har jag rätt att förutom reparationer kräva ersättning för att bilen har stått utan reparation i 2 år, och jag blev utan transportmedel hela 2 året?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar om kan kräva reparation av de skador som uppkommer på den egendom som en tjänst avser och dels om du kan begära ersättning för detta. 

I fråga om tjänster som en näringsidkare utför åt dig som konsument avseende arbete på lösa saker (t.ex en bil) tillämpas konsumenttjänstlagen (1 § KtjL) som jag kommer använda mig av nedan. Det kan vara bra att veta att det inte är möjligt att avtala om villkor som är sämre för dig som konsument än nedan bestämmelser (3 § KtjL)

Är en näringsidkare skyldig att avhjälpa ett fel?

En skyldighet för näringsidkaren (bilverkstaden) att avhjälpa fel och därmed bekosta reparationer uppkommer när tjänsten anses felaktig (16 § 1 st KtjL). Detta innebär att resultatet avviker från vad du har rätt att kräva med tanke på att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt (9 § KtjL).

Som jag förstår det är det i ditt fall inte den avsedda tjänsten som utförts felaktigt utan istället har en annan skada uppkommit. Du nämner att en tidigare problemfri motor har gått sönder. Jag vet inte exakt vad tjänsten avsåg men om du hävdar att resultatet av tjänsten avviker från vad du har rätt att kräva hade ett avhjälpande av felet blivit aktuellt, exempelvis om skadan uppkom i direkt samband med utförandet av tjänsten. Avhjälpande kan dock endast krävas om det inte medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för näringsidkaren i förhållande till felets betydelse för dig (20 § KtjL). Det beror alltså på om det är rimligt att kräva av näringsidkaren att stå för detta. Skulle det kunna krävas av näringsidkaren måste avhjälpande ske inom skälig tid vilket två år inte kan anses vara. 

Har du rätt till ersättning?

Din situation påminner om det fall då själva tjänsten i övrigt är korrekt utförd men din bil, som är föremål för tjänsten, har skadats medan denna är i näringsidkares besittning. Näringsidkaren är då skyldig att ersätta skadan (32 § KtjL). Denna skyldighet bortfaller endast om näringsidkaren kan visa att skadan inte beror på försummelse av honom eller någon han anlitat. Utgångspunkten i lagen är alltså att näringsidkaren ansvarar för sådana skador om hen inte kan motbevisa en i skuldfrågan.

Ersättning för en skada kan omfatta de kostnader det inneburit för dig att inte ha tillgång till en bil om du t.ex behövt betala för en bil på annat vis eller behövt stå för en reparation av skadan. Du har dock alltid en skyldighet att begränsa din skada i möjligaste mån så kostnaderna inte blir större än vad de behöver vara (50a § KtjL). Gör du inte detta kan du behöva stå för en del av kostnaden själv. Det jag främst tänker på i ditt fall är att det har gått lång tid och särskilt ifall du enligt lag inte kunde kräva reparation av verkstaden från första början. 

Vad kan du göra nu?

I första hand bör du tala med näringsidkaren och förklara att du har rätt till ersättning. Om näringsidkaren vägrar kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Ett beslut från ARN kan fungera som ett påtryckningsmedel gentemot näringsidkaren.

Sammanfattning

En skyldighet för näringsidkaren att avhjälpa fel i en tjänst och utge skadestånd kan uppkomma om tjänsten inte utförs fackmässigt. Skulle den anses vara utförd fackmässigt men att skada på produkten i fråga (din bil) ändå uppkommit kan du kräva ersättning för detta. Om näringsidkaren inte lyssnar kan du försöka vända dig till ARN innan du väljer att vidta ytterligare åtgärder. 

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Annars får du gärna återkomma till oss.

Vänligen, 

Selma HernqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”