Ersättning för skada under paintballmatch?

FRÅGA
Hej! Jag var och spelade paintball här om dagen. Under spelets gång så blev jag träffad av en kula vilket betyder att du är ute ur spelet och ska inte bli beskjuten igen. Däremot så valde personen som sköt mig att fortsätta skjuta på mig när jag hade vapnet uppe i luften (tecken på kapitulation). Jag skrek på personen att sluta skjuta eftersom jag var skadad och ute ur spelet, men denne person slutade inte skjuta och jag fick blödningar på händer och ben samt massa blå märken. Så som i boxning så ska den ena boxaren inte slå den andra om denne har kapitulerat. Vad är det som gäller om detta har inträffat samt vad ska man göra?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar det som att skadorna du har lidit är fysiska skador på kroppen. Inom juridiken benämnd dessa som personskador. Om någon av uppsåt (vilje) eller av oaktsamhet har orsakat personskador på en annan person så finns det en möjlighet att kräva skadestånd för dessa skador enligt skadeståndslagen. Detta framgår ur 2 kap 1 § Skadeståndslagen (SkL).

I 5 kap 1 § SkL anges vad som ersätts för personskador. Det som ersätts är sjukvårdskostnader eller andra kostnader till följd av skadan, inkomstförlust samt sveda oh värk. Vad jag tolkar det som så verkar dina skador vara av lindrigare art och det som skulle kunna ersättas är i så fall sveda och värk. Jag vill dock tillägga att det är svårt att få ersättning för just sveda och värk då det är en så pass vag och liten skada.

För att du ska kunna få någon ersättning krävs dock att du som skadelidande visar på att skadan är orsakad genom handling samt att den här handlingen sedan resulterat i skadan. Inom juridiken benämns detta som "adekvat kausalitet" vilket betyder att det måste finnas ett orsakssamband mellan handlingen och skadan (i detta fall skjutningen med paintballgeväret och skadorna på din kropp). Utöver detta måste du även visa på att det förelåg uppsåt eller oaktsamhet hos den personen som sköt. Alltså att personen gjorde detta med menig eller att personen inte var så försiktig som denne borde ha varit.

Just när det rör sig om idrott eller som i ditt fall en paintballmatch anses du som utövare till viss del samtyckt till eventuella skador. Man brukar prata om att det finns en viss norm för vad som är godtagbart inom just den idrotten. Som du beskriver det i din fråga verkar det dock som att personen i fråga kan ha gått lite för långt för vad som anses godtagbart inom paintball. Om kan visa på att den andre gick för långt så finns det en möjlighet för dig att kunna utkräva skadestånd.

För att sammanfatta det hela så finns det en möjlighet för dig att utkräva skadestånd. För att du ska kunna få skadestånd måste du visa på att dina skador är orsakade genom den andres handling samt att det finns uppsåt eller oaktsamhet. Du måste dessutom visa på att detta går utanför för vad som anses godtagbart inom paintball. Då dina skador verkar vara av lindrigare art samt att du genom paintballmatchen till viss del även anses ha samtyckt till dess tror jag dessvärre att det blir svårt för dig att vinna framgång med några skadeståndsanspråk.

Du kan dock alltid försöka med att formulera dina skadeståndsanspråk för sveda och värk till den andre personen och se om denne är intresserad av att ersätta dig. Om personen inte skulle vara intresserad av att utge någon ersättning är nästa steg i sådana fall att gå till rätten. Detta är dock mycket kostsamt och omständigt så det är inget jag rekommenderar om det endast rör sig om lindrigare skador.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Louise Kjellberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?