Ersättning för skada på egendom vid husrannsakan?

FRÅGA
Fråga om polisens skyldighet att betala för uppbruten dörr.Min bror är misstänkt för ett brott och det gjordes husrannsakan hos honom för två månader sedan, varvid polisen tog sig in i lägenheten genom att bryta upp dörren. Han var emellertid inte hemma. Det är inte avgjort om åtal kommer att väckas med anledning av det misstänkta brottet.Enligt 8 § frihetsberövandelagen (1998:714) har den som drabbas av en sakskada genom våld som utövas med stöd av 10 § polislagen (bl.a. husrannsakan) har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans egendom. Fastighetsägaren har nu skickat en faktura till min bror för kostnaden att reparera dörren. Min bror menar att det är fastighetsägaren som lidit sakskada och därför är berättigad till ersättning enligt den nämnda bestämmelsen.Fråga: Är min bror skyldig att betala skadan, eller har fastighetsägaren rätt till ersättning enligt 8 § frihetsberövandelagen?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De lagrum som du nämner är de relevanta för frågan, nedan kommer jag gå igenom dessa mer i detalj.

Husrannsakan
Reglering för husrannsakan finns i Rättegångsbalken (1942:740), som förkortas RB. Vid husrannsakan gäller principerna om behov och proportionalitet. Detta innebär att en husrannsakan bara får beslutas om skälen för åtgärden uppväger den negativa innebörden som åtgärden innebär (3 a § 28 kap. RB).

Ersättning för skadan
I vissa fall har man rätt att få ersättning för skadorna som har uppkommit vid en husrannsakan (Lag (1988:714) om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder, LEF). Dock kan man inte få ersättning om den skadelidande har betett sig på ett sätt som gjorde att polisen var tvungen att använda våld mot person eller egendom (8 § LEF).

Det är svårt för mig att bedöma om ni har rätt till ersättning eller inte. Eftersom din bror inte var hemma borde han inte ha betett sig på ett sätt som gjorde att polisen var tvungen att använda våld, men jag har ingen information om vilket brott som han är misstänkt för och inte heller kring omständigheterna innan husrannsakan skedde.

Vad kan ni göra?
Din brors hyresvärd kan ansöka om ersättning för skadan på dörren hos justitiekanslern på deras hemsida: https://www.jk.se/skadestand/skadestand/

Hoppas detta besvarar din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (360)
2021-10-10 När kan man bli skadeståndsskyldig för att ha råkat skada en telefon?
2021-09-30 Vad kan jag göra om någon har skadat min egendom?
2021-09-25 Hur beräknas ersättning för personskada?
2021-08-27 Skadeståndsansvar för hundattack

Alla besvarade frågor (96612)