Ersättning för skada p.g.a. brand, sakskada

FRÅGA
Hej,Jag är en av många som hyr garage i ett garagekomplex. Nu har en av dessa orsakat en brand via svetsning och lyckats bränna upp ett antal garage och därmed även mitt. Vi har idag fått ersättning av vårt försäkringsbolag för lösöret men ej för fordon som förstördes i branden då det ej var försäkrade.Det ligger idag en polisanmälan mot personen ifråga och jag är med där som målsägare. Hur går jag nu vidare med mitt krav för ersättning mina fordon? Mannen som orsaka branden har själv försäkring med ansvar och jag har hört att det kan vara det som kan ersätta mina förluster. Tacksam för svar.Mvh Tony
SVAR

Hej,
tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom du inte är i kontraktsförhållande med den som orsakat skadan har du troligen rätt till skadestånd för sakskada enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:209), SkL. Ersättningen bör motsvara bilens värde före skadan, 5 kap. 7 § SkL.

För att avgöra om du har rätt till skadestånd måste man bedöma om personen som orsakat olyckan varit culpös (vårdslös). Denna s.k. fria culpabedömning görs i flera steg.

1. Vållande - Genom att svetsa har personen vållat skadan.

2. Adekvat kausalitet - Det har förelegat ett nödvändigt samband mellan handlingen och skadan, s.k. adekvat kausalitet. Att din bil skulle brinna upp om man svetsar oförsiktigt ligger i farans riktning.

3. Culpa eller uppsåt - En person som svetsar så att ett garage tar eld borde ha agerat culpöst. Sannolikt var personen medveten om riskerna. Det hade nog varit enkelt att vidta förebyggande åtgärder, till exempel att svetsa på annat sätt eller på annat ställe.

Försök gärna göra upp i godo utanför domstol med hjälp av hans försäkringsbolag. En domstolsprocess kan vara tidskrävande och kostsam. Du bör i vart fall ha rätt till skadestånd med bakgrund till de uppgifter du angivit.

Med vänliga hälsningar

Daniel Scharff
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (325)
2020-10-06 Ersättning vid skada orsakat av en katt
2020-10-04 Föreligger skadeståndsansvar för budgivare som dragit sig ur efter vunnen budgivning?
2020-09-30 Kan man få skadestånd för att någon har sprungit på en så man skadar sig?
2020-09-25 Förutsättningar för ersättning

Alla besvarade frågor (85347)