Ersättning för sakskada

Hej! Min bil blev kvaddad av en annan bilist när den stod parkerad. Hans försäkring har löst in min bil. Min fråga är: jag fick ha hyrbil i 2 men har inte hittat någon bil att köpa. Detta tar tid o energi o har kostat mig pengar då jag fått åka med hyrbil o titta efter bil. Kan jag kräva ersättning likt sveda o värk?

Mvh Mia

Lawline svarar

Hej, tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!
Då det handlar om en bil som blir skadad kommer det att handla om en sakskada, inte en personskada. Med sakskada menas fysiska skador på fast eller lös egendom.
Gällande sakskada kan du få ersättning för sakens värde, annan kostnad till följd av skadan samt inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet, detta enligt skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207#K5P7S1).
I ditt fall kan du alltså få ersättning för bilens värde samt annan kostnad till följd av skadan vilket kan vara kostnader för att hyra bil. Du måste dock göra det du kan för att hålla ner denna kostnad.
Dessutom gäller det ofta för sakskada att du sällan får både skadeståndsersättning och ersättning ur försäkring. Enlig lag kan nämligen ersättning för sakskada jämkas på grund av försäkringsmöjligheter, se https://lagen.nu/1972:207#K3P6S1. Med jämkas menas att ersättningen kan sättas ned eller tas bort.

Sammanfattningsvis kan du inte få betalt för till exempel sveda och värk då det är en ersättning som kan vara aktuell vid personskada. Dock kan du få skadeståndsersättning för kostnader som tillkommer på grund av skadan. Detta är om ersättningen inte jämkas ned på grund av den försäkringsersättning du redan erhållit.

Med vänlig hälsning

Hanna GustafssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”