Ersättning för personskada vid en fotbollsmatch

FRÅGA
Hej min kompis har varit med en fotboll match med sina gäng kompisar då blev han brutit i benen av en annan kille in i matchen och den kille som gjorde det va asylsökande och lämnade landet till Frankrike tror jag då är det frågan hur kan han få skadestånd för det. Han har opererat sin fot idag
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att din kompis bröt benet när ni spelade fotboll genom någon slags tackling och inte när spelet stod still. Jag kommer gå genom din fråga steg för steg och avsluta med en sammanfattning på vad din kompis kan göra.

Vad för skada och vilken lag är tillämpligt?

Du berättar att din kompis har brutit benet därmed lider han av en personskada. Den lag och paragrafen som blir aktuellt i hans fall är 2kap 1§ skadeståndslagen (SKL). För att han ska få ersättning måste vi se om alla villkor i den paragrafen är uppfyllt.

Uppsåtligen eller vårdslöst?

Lagen kräver att skadan ska ha uppkommit antigen genom uppsåt (med flit) eller genom vårdslöshet. I det här fallet så har jag för lite information från händelsen för att kunna bedöma om killen har brutit din kompis ben med flit eller inte. Men som sagt det räcker att bevisa att personen har varit vårdslöst.

För att kunna bedöma om någon har varit vårdslöst brukar man titta på skaderisken, skadans storlek, huruvida personen hade kunnat förebygga skadan samt om den skadevållaren hade kunnat förutse att skadan skulle ske.

Adekvat kausalitet

Som jag tolkar din fråga har den här killen brutit din kompis ben genom någon slags tackling och därmed har skadan uppkommit genom killens handlande. I lagens mening behöver man bevisa att det föreligger kausalitet mellan handlandet och skadan. Det betyder att det ska föreligga en orsakssamband(kausalitet) mellan tacklingen(handlandet) och skadan. Utöver detta måste man även bevisa att det föreligger adekvat. Det betyder att orsakssambandet ska vara tillräckligt förutsebart.

I det här fallet anser jag att det finns ett orsakssamband mellan skadan och handlingen samt det är förutsebart då din vän inte hade brutit benet om killen hade inte tacklat honom.

Ansvarsfrihetsgrunder

I vissa fall kan en person gå fri från ansvar när denna har orsakat en skada. Det kan vara t.ex. om en nödsituation föreligger. 24 kap. brottsbalken (BrB).

Den ansvarsfrihetsgrunden som jag tycker är aktuellt för din väns fall är samtycket, 24 kap. 7 § brottsbalken (BrB). När en skadelidande samtycker till att skadas eller samtycker till risken att skadas så går skadevållaren fri från ansvar. När man utövar någon slags sport så samtycker man till risken att blir skadad annars hade exempelvis boxning aldrig kunnat vara lagligt. Viktigt att påpeka är att inte alla slags skador är accepterat utan man tittar på vilka skador är vanligt förekomna vid utövandet av sporten. I det här fallet anser jag att bryta ett ben under en fotbollsmatch skulle kunna gå under denna ansvarsfrihet och den här killen kommer gå fri från ansvar.

Vad kan din kompis göra?

I det här fallet anser jag att möjligheter för att få skadestånd från den killen är väldigt låg. Det din kompis kan göra nu är att anmäla skadan till hans försäkring och få ersättning från där. De flesta hemförsäkring täcker sådana skador.

Jag hoppas att du har fått den hjälp du sökte.

Med vänlig hälsning,

Arman Mohajeri Falah
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (349)
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada
2021-04-30 Skadestånd för sakskada
2021-04-30 Skadestånd vid sakskada
2021-04-28 Kan jag kräva grannen på ersättning för fördyrade matkostnader till följd av en uppkommen vattenskada i köket orsakad av grannen?

Alla besvarade frågor (92012)