Ersättning för obehörigt utnyttjande av bild i marknadsföring

FRÅGA
HejFråga är om jag kan utkräva skadestånd från ett företag som utnyttjat bild på mig i sin marknadsföring utan min vetskap. Jag hade eget företag som utvecklade en speciell metod , Mitt företag och denna metod såldes 2006 till nämnda företag . Jag slutade på detta företag 2010 och ännu idag finns jag tydligen med i deras marknadsföring . Detta har varit utan min vetskap eller godkännande.Hur stor är min möjlighet att få ersättning?
SVAR

Hej! Tack för din fråga.

Enligt 1:1 lagen om namn och bild ( här ) får en näringsidkare inte använda sig av annans namn eller bild i sin marknadsföring om denna person inte samtyckt till det. Den som bryter mot detta ska enligt 1:3 utge skäligt vederlag till den vars namn/bild utnyttjats. Har det dessutom skett med uppsåt eller oaktsamhet ska skadestånd för annan skada ersättas (t.ex. ideell skada, dvs skada som inte är ekonomisk).

Således finns en möjlighet för dig att åtminstone få skäligt vederlag enligt 1:3, förutsatt att du inte gett samtycke till bilden. För skadestånd krävs att du kan påvisa att du lidit någon form av ideell skada.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Carla Zachariasson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd utanför kontraktsförhållande (334)
2021-01-10 Skadeståndsskyldighet vid sakskada
2020-12-23 Skadestånd för jacka
2020-12-09 Skadeståndsskyldighet när man lånat någon annans bil
2020-12-02 Måste min son ersätta vagnskada på lånad bil som skadades av en olyckshändelse?

Alla besvarade frågor (88254)