Ersättning för lidande vid frihetsberövande

FRÅGA
Hejsan jag har varit frihetsberövad från och med 2017-09-08 till och med 2017-10-10. Jag har blivit Frikänd från alla brottsmisstankar i domstolen. Jag har känt mig kränkt och frihetsberövad och jag har en sjukdom som heter partial komplex epilepsi. Jag lider av ångest och oro p.g.a. detta tills idag och jag undrar hur mycket jag kan få ersättning från staten.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du har varit frihetsberövad och sedan fått en frikännande dom har du rätt till ersättning från staten enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen).

Vilken typ av ersättning du kan få framgår av 7 § frihetsberövandelagen. Där framgår att ersättning ska betalas för utgifter, förlorad arbetsinkomst, intrång i näringsverksamhet och lidande. Av din fråga framgår det inte om du har haft några utgifter eller förlorat någon inkomst till följd av häktningen. Du har dock tveklöst rätt till ersättning för lidande.

Storleken på ersättningen för lidande framgår av Justitiekanslerns praxis. Justitiekanslern brukar i normalfallet betala 30 000 kr för den första månaden, 20 000 kr för var och en av de följande fem månaderna och därefter 15 000 kr i månaden. Eftersom du har varit frihetsberövad i drygt en månad bör du därmed ha rätt till drygt 30 000 kr i ersättning för lidande.

Omständigheterna i det enskilda fallet kan motivera en högre ersättning, exempelvis om misstankarna har rört ett särskilt allvarligt brott eller om den frihetsberövade var minderårig. Beroende på omständigheterna i ditt fall kan du alltså ha rätt till något högre ersättning. Din sjukdom skulle kunna lyftas fram som ett argument för en högre ersättning, men jag känner inte till något fall där högre ersättning har beviljats på den grunden. Du kan ansöka om ersättning genom att fylla i och skicka in Justitiekanslerns ansökningsblankett.

Om du är missnöjd med Justitiekanslerns beslut om ersättning, kan du välja att istället väcka talan mot staten i tingsrätten. I så fall rekommenderar jag starkt att du först anlitar ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig att föra din talan.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll