Ersättning för förvaltning av dödsbo

FRÅGA
Om man är ensam dödsboförvaltare, kan personen då yrka på en viss ersättning vid arvsskiftet. De andra dödsbodelägarna är omyndiga.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ärvdabalk saknas reglering kring ersättning för förvaltning av dödsboet.

Det du kan göra är att göra en anteckning om dina utgifter, vid sidan om bouppteckningen, och komma överens om en fördelning (vid arvsskiftet) med de resterande dödsbodelägarna.

Lycka till!

Max Axell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll