Ersättning för del av hyreskontrakt

2017-10-04 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej Lawline,Jag är närmare 60 år och omgift sedan 4 år. Vi har båda barn i tidigare äktenskap. Vi har äktenskapsförord.( Allt mitt är mitt, allt ditt är ditt ).Min make kommer att sälja sitt radhus med vinst.Vi kommer att flytta till min hyresrätt på attraktiv adress och min make önskar komma med på hyreskontraktet. Vad är ev. skälig ekonomisk kompensation för detta ?Jag vill ju inte förlora hyresrätten vid ev. skilsmässa...Hur skyddar jag mig på bästa sätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är inte lagligt att överlåta delar av eller ett helt hyreskontrakt. En hyresrätt får inte ha ett ekonomiskt värde och enligt 12 kap 65 § jordabalken, kan den som säljer del av eller ett helt förstahandskontrakt dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Det är dock möjligt för er att skriva ett äktenskapsförord, i vilket ni bestämmer att din hyresrätt ska vara enskild egendom. Den anses i sådana fall vara enbart din hyresrätt. Man måste dock vara medveten om, att vid en eventuell bodelning, så har den make som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att överta den (11 kap. 8 § äktenskapsbalken). Denna regel gäller alltså även i det fall ni skrivit ett äktenskapsförord om att hyresrätten ska vara enskild egendom. Det går alltså inte att avtala bort rätten till övertagande av gemensam bostad.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (355)
2021-07-22 Hur ska min dotters avtal tolkas? Och hur gör vi för att komma ur det?
2021-07-20 Hur återkallas en fullmakt?
2021-07-01 Kan en arbetsgivare tvinga sina medarbetare att skriva på en avsiktsförklaring?
2021-05-13 Konsekvensen av att arbeta som student fastän man inte är student

Alla besvarade frågor (94587)