Ersättning för arbetplatsolycka?

Jag var med om en arbetsplats olycka för ca en månad sen på ett stort företag där deras utrustning en sorts lift gick sönder. Det blev ett fall på ca 5 meter och jag fick ett kraftigt sår på benet och i huvudet. Förskjutning i ryggen hittades och knaster i nacken. Kan jag kräva ett skadestånd eller någon sorts ersättning?

Lawline svarar

Hej! Tack för din fråga.

Enligt arbetsmiljölagen https://lagen.nu/1977:1160 har arbetsgivaren en rad skyldigheter att säkerställa att arbetsplatsen är säker. Om arbetsgivaren åsidosätter någon sådan skyldighet och detta resulterar i att en arbetstagare skadas så gör sig arbetsgivaren skyldig till arbetsmiljöbrott (brottsbalken 3:10, https://lagen.nu/1962:700#K3 ). Påföljden är böter eller fängelse i högst 6 månader. Ett eventuellt bötesbelopp tillfaller dock inte den som skadats av brottet, utan det tillfaller staten.

Det du istället kan göra är att väcka en skadeståndstalan mot arbetsgivaren enligt skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207, antingen i ett eget mål eller i samband med en eventuell rättegång angående arbetsmiljöbrottet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skadeståndsrätt och Skadestånd på grund av brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo