Envarsgripande vid snatteri

2016-08-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag jobbar i butik med varor bakom disk, men enstaka varor i ställ vid kassorna (godis och dylikt). Idag, när jag håller på att ta betalt från en person som har en person bredvid sig så böjer jag mig ner för att ta kvittot. När jag böjer mig ner så ser jag personen som stod bredvid sträcka in handen i ett av de här ställen, och när jag reser mig upp så ser jag att denne tagit handen till bakfickan. När personen vänder sig om för att gå så ser jag att denne har något i bakfickan så jag frågar ifall jag kan få se vad personen har i bakfickan, för det såg ut som att denne tog något. Jag misstänker brott, står ensam och har ingen väktare att kontakta. Det fanns andra kunder i butiken. Har jag lagligt gjort något fel i det här utövandet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rent juridiskt har du inte gjort något fel alls, däremot kan det så klart finnas policys för hur ni som är anställda i butiken ska agera vid sådana situationer men om det finns sådana vet du troligtvis om dessa själv.

Enligt 24 kap 7§ Rättegångsbalken (RB) har vem som helst rätt att gripa en person som påträffats på bar gärning av ett brott på vilket fängelse kan följa, så kallat envarsgripande. Om personen faktiskt hade tagit något hade det troligen betraktats som snatteri enligt 8 kap 2§ Brottsbalken (BrB). Då fängelse kan följa av snatteri hade du alltså haft rätt att gripa personen. Enligt praxis krävs det inte att du är helt säker på att personen är skyldig till brottet men det krävs att det finns konkret indikation på att personen begick brottet exempelvis att den som utför envarsgripandet faktiskt sett personen utföra brottet. Att du ber personen att få se vad hen har i bakfickan utgör inget brott då personen själv kan välja om hen vill visa dig eller inte. Som sagt ovan hade du dock haft rätt att till och med gripa personen då det verkar ha funnits en konkret indikation på att personen begick snatteri.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?