Envarsgripande

2020-03-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Måste man handgripligen hålla i en person vid ett envarsgripande? Ponera att jag bevittnar en ordningsvakt som utövar övervåld och därmed misshandel. Räcker det med att jag talar om för ordningsvakten att hen är gripen? Sedermera vad händer om ordningsvakten gör motstånd alternativt avviker från platsen efter gripandet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vad jag kan utläsa av din fråga så undrar du hur ett envarsingripande kan gå till.

Vad är ett envarsingripande?
Envarsingripande regleras i 24 Kap 7 § Rättegångsbalken. Ett envarsingripande innebär i stort sett en rätt för en privatperson att frihetsberöva någon som nyss har begått ett brott eller är efterlyst. Det ska vara ett brott på vilket fängelse kan följa och personen ska ha påträffats på bar gärning eller flyende fot. På bar gärning innebär i princip att brottet fortfarande pågår och på flyende fot kan sägas vara situationer där den som griper gärningsmannen har kunnat oavbrutet följa efter honom eller henne från brottsplatsen.
Att gripa någon som är efterlyst kräver att det är en myndighet med rättsliga befogenheter som har utlyst efterlysningen. Det är alltså inte tillräckligt att medierna anger allmänna uppgifter om att en person eftersöks av polisen.

Hur kan man göra ett envarsingripande?
Man har viss rätt att använda våld vid ett envarsingripande (se 29 § 1 st som hänvisar till 10 § 1 st 2 punkten i Polislagen), då det är någon som försöker undkomma eller den som gör gripandet annars möts av motstånd. Det ska dock tilläggas att våld bara ska användas om det verkligen behövs. Kan man använda sig av andra medel ska detta göras först. Våldet ska även vara försvarligt, man får alltså inte använda mer våld än vad som behövs. Att man håller fast någon räknas som ett utövande av våld.
Efter att man har gripit personen ska denna så snabbt som möjligt överlämnas till närmaste polisman.

I det aktuella fallet
Inledningsvis kan det konstateras att i den ovan beskrivna situationen är det fråga om en ordningsvakt och ordningsvakter har befogenhet att i vissa fall använda våld (när det finns stöd i lag, exempelvis i polislagen).

Att enbart tala om för personen att denne är gripen borde vara tillräckligt, men för det fall att denna gör motstånd eller försöker undkomma kan man ha rätt att hålla fast personen.

Det ska påpekas att det krävs viss säkerhet när man griper en person att denne faktiskt har begått ett brott för att det inte ska bli fråga om ett olovligt envarsingripande.
Konsekvensen av ett olovligt envarsingripande kan bli att man själv gör sig skyldig till brott, såsom våld mot tjänsteman enligt 17 Kap 1 § Brottsbalken (då det är fråga om en ordningsvakt), olaga frihetsberövande enligt 4 kap 2 § Brottsbalken, ofredande enligt 4 Kap 7 § Brottsbalken eller misshandel enligt 3 Kap 5 § Brottsbalken.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänlig hälsning,

Hanna Árnadóttir
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2437)
2020-09-20 Får man ha med sig vassa föremål som saxar in på ett bibliotek?
2020-09-19 Vad är straffvarning?
2020-09-18 Uppvisat kompis legitimation vid nattklubb: missbruk av urkund.
2020-09-18 Bidragsbrott

Alla besvarade frågor (84175)