FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt27/01/2016

Envarsgripande

Jag undrar vilka brott som INTE har fängelse i straffskalan, och som man alltså inte kan gripa för men stöd av envarsrätten.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Precis som du anger så aktualiseras enbart regeln om envarsgripande i Rättegångsbalken (RB) 24 kap. 7 § 2 st. om den som misstänkte/tilltalade begått ett brott på vilket fängelse kan följa. Jag vill i sammanhanget påminna om att den den som begått brottet skall påträffas på bar gärning (eller flyende fot). Vad som åsyftas med "bar gärning" är enligt juridisk doktrin direkt på brottsplatsen eller, i enklare ordalag, just när personen håller på att utföra handlingen.

Gällande din fråga av vilka brott som inte har fängelse i straffskalan kan konstateras att de är väldigt många och en uppräkning av samtliga straffbestämmelser som finns både i Brottsbalken (BrB) och utanför (i de s.k. specialstraffrättsliga lagarna så som exempelvis Narkotikastrafflagen och Smugglingslagen), skulle bli alltför långrandig. Dock kan dessa enkelt urskiljas mot de som har fängelse i straffskalan genom att de i dess beskrivning inte inkluderar ordet "fängelse". Samtidigt är det inte många straffrättsliga bestämmelser där de situationer ett envarsgripande i praktiken lär aktualiseras, som inte har fängelse i straffskalan. Jag tänker främst på brotten mot person i 3 kap. BrB (ex. mord, misshandel, vållande till annans död) och tillgreppsbrotten i 8 kap. BrB (ex. stöld, snatteri, rån).

Enklast är att se till BrB:s bestämmelser för att se vilka brott som inte har fängelse i dess straffskala.
BrB hittar du här. Relevanta bestämmelser återfinns i 3-22 kap.

Med vänlig hälsning,

Khashayar KiavashRådgivare