Envars gripande vid tjuvåkning i kollektivtrafik

FRÅGA
Hej hej. Jag har en fråga kring Ringa Bedrägeri. Jag har sett att kontrollerna har börjat envars gripa tjuvåkare med motiveringen att det är ringa bedrägeri att tjuvåka. En biljett kostar 36 kr tilläggsavgiften om man inte har giltigt biljett är 1500 kr. Jag som är OV sedan 2012 har för mig att man endast får envars gripa om fängelse är straffpåföljden. Jag undrar om ovan exempel har straffskalan fängelse?Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Brottsrubriceringen för tjuvåkning

Frågan om tjuvåkning har varit föremål för diskussion vad gäller brottsrubriceringen och det är inte alltid lätt att veta vad som gäller.

Tjuvåkning är en form av ringa bedrägeri, vilket är ett brott som kan föranleda böter eller fängelse i högst sex månader. En person som tjuvåker gör alltså sig skyldig till ringa bedrägeri genom att tillgodogöra sig transport utan att betala, oavsett om personen vilseleder någon annan eller inte, se 9 kap. 2 § andra stycket Brottsbalken

Envars gripande

Vad gäller envars gripande finns detta reglerat i Rättegångsbalken (1942:740), se 24 kap. 7 § andra stycket Rättegångsbalken

Lagregeln ställer två krav. (1) Att tjuvåkaren måste begått ett brott på vilket fängelse kan följa och (2) påträffas på bar gärning eller flyende fot.

Vad gäller det första kravet, att man begått ett brott på vilket fängelse kan följa innebär att fängelse skall finnas med i straffskalan. Att fängelse skall finnas med i straffskalan innebär med andra ord att man likväl kan få böter som straffpåföljd, det finns inte ett krav att påföljden ska bli just fängelse. Eftersom en tjuvåkare begår ringa bedrägeri vilket har fängelse med i straffskalan så är det första rekvisitet således uppfyllt.

Vad gäller den andra kravet så krävs att tjuvåkaren påträffas på bar gärning, exempelvis vid en biljettkontroll, eller på flyende fot, det vill säga att tjuvåkaren försöker fly genom att exempelvis springa ifrån bussen eller spårvagnen.

Samlad bedömning

Att kontrollanter börjat envars gripa tjuvåkare med motivering att det är ringa bedrägeri, är gångbart i den mån dessa två uppräknande rekvisit är uppfyllda. Som svar på din fråga om exemplet har straffskalan fängelse så är svaret således ja.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?