Enskild gåva och egendom som trätt i dess ställe

2015-04-24 i Bodelning
FRÅGA
Jag fick en bostadsrätt som enskild gåva. Jag sålde den och för pengarna har jag och min fru köpt en lägenhet som vi står som 50/50 ägare på. Om vi skiljer oss, blir hälften av lägenheten hennes då?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt huvudregeln ska makars egendom delas lika mellan makarna vid eventuell framtida separation (se 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken, ÄktB). Det är makarnas giftorättsgods som delas lika (7 kap. 1 § ÄktB). Undantaget från denna likadelning är makes s k enskilda egendom (7 kap. 2 § ÄktB). Sådan egendom utgörs bl.a. av egendom som ena maken fått i gåva med villkoret att egendomen ska vara enskild. Den bostadsrätt du fick från början utgör således utan tvivel din enskilda egendom.

När du säljer bostadsrätten och för pengarna investerar i en annan lägenhet är frågan om även denna egendom ska anses utgöra din enskilda egendom. Enligt 7 kap. 2 § 6 p ÄktB framgår att även egendom som trätt istället för ovan nämnda gåva ska anses som enskild. Således utgör hela lägenheten fortfarande din enskilda egendom, såvida inte den andra maken erlagt en del av köpeskillingen och därmed köpt viss andel. Detta gäller under förutsättning att inte annat framgick av den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild, dvs. såvida inte framgår av gåvohandlingen att egendom som träder i bostadsrättens ställe (surrogat) inte ska omfattas.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du mer än välkommen att skicka in en ny.

Vänliga hälsningar,

Linnea Ranvinge
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2555)
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån
2020-06-30 När man inte kommer överens under bodelningen
2020-06-30 Är en gåva enskild egendom?

Alla besvarade frågor (81676)