enskild egendoms egenskaper: placering, avkastning och värdeminskning

Min fru har ärvt 300000 kronor som enskild egendom efter sin mor. Hon tänker placera detta i aktier och pensionsfonder. Vilka krav finns på hur man "öronmärker" dessa pengarna för att på så sätt hålla dom skilda från allt annat som vi äger gemensamt? Om värdet på detta "öronmärkta" går upp eller ned är då ökningen eller sänkningen att betrakta som en ändring av den enskilda egendomen eller ska till exempel en värdesänkning kompenseras med tillskott från det gemensamt ägda?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Det finns inget formellt krav på att man ska öronmärka egendom som är enskild, men HD har i sina domskäl för fallet NJA 1992 s. 773 uttalat sig om vad som gäller när man blandar enskild egendom och giftorättsgods på ett och samma konto (som bör nämnas var hushållets transaktionskonto): sammanblandningen i sig gör inte att den enskilda egendomens egenskap av att vara just enskild egendom utsläcks, men om inte redovisning förs över värdena i kontot så kommer den enskilda egendomen med största sannolikhet att förlora sin egenskap av att vara enskild egendom. Faktumet att man inte har använt separata bankkonton för den enskilda egendomen och giftorättsgodset talar i sig mot att man kan göra gällande att enskild egendom fortfarande är enskild efter att den sammanblandats med icke enskild egendom på ett rörligt konto. 

Om man inte öronmärker sin egendom får man alltså vara vaksam över att den inte blandas med annan egendom som den ska hållas skiljd ifrån. Om pengarna som ska placeras i aktier eller pensionsfonder kommer att utgöra en del av ett större belopp skulle jag alltså rekommendera att ni dokumenterar att värdehandlingar till ett värde av 300 000 kr är surrogatet för enskild egendom. Surrogat är termen för det som träder i stället för enskild egendom.

Värt att tänka på när man placerar den enskilda egendomen i aktier eller pensionsfonder är att avkastningen från enskild egendom som utgångspunkt inte är enskild egendom den med, utan giftorättsgods. Om det inte föreskrevs i arvet att egendomens avkastning också skulle vara enskild egendom, behöver man genom äktenskapsförord klargöra att även avkastningen av den enskilda egendomen ska vara enskild (ÄktB 7:2 sista stycket).

Eftersom att det enda sättet för att göra egendom till enskild egendom är genom äktenskapsförord (eller ett förordnande från tredje man vid t.ex. gåva eller arv) kan man alltså inte kompensera för en värdeminskning hos aktierna med giftorättsgods utan vidare. Den summa som skjuts till blir inte enskild egendom (ÄktB 7:2).

Hoppas att det främst är bestämmelsen om avkastning som ni behöver beakta,

vänligen

Hampus Stålholm HolmqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”