FrågaFAMILJERÄTTBodelning29/09/2014

Enskild egendom, surrogat och risk för sammanblandning.

Jag ska enligt testamente ärva mina föräldrars tillhörigheter som enskild egendom. Jag är gift o vi har tre gemensamma barn, min man har oxå tre särkullsbarn. Vad händer om jag säljer fastigheten o sätter pengarna på ett speciellt konto, är det då fortfarande enskild egendom? Vad händer om jag investerar pengarna i vår gemensamma egendom? Vad händer om jag dör först med dessa pengar? Mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Enligt Äktenskapsbalken 7 kap. 2 § är även det "som trätt istället för" enskild egendom att se som enskild egendom. Så om du säljer en fastighet så träder pengarna du får för den i dess ställe, och även pengarna är enskild egendom om fastigheten var det. Däremot är avkastning av enskild egendom (t ex utdelning på aktier) som huvudregel giftorättsgods, om det inte föreskrivits i rättshandlingen (t ex testamentet) att även avkastningen ska vara enskild egendom. 

Om du investerar enskild egendom i giftorättsgods (gemensam egendom) så riskerar det att ske en sammanblandning. I NJA 1992 s. 773 hade en make satt in pengar som var enskild egendom på makarnas gemensamma transaktionskonto/lönekonto. Högsta domstolen ansåg i det fallet att den enskilda egendomen förlorat sin karaktär av enskild egendom då den inte hölls isär från giftorättsgodset. I fallet så uteslöt inte domstolen att de ändå kunde varit enskild egendom om det förts bokföring eller liknande, men att så inte skett i detta fall. 

Så länge du har pengarna på ett konto som inte är ert gemensamma är pengarna för försäljningen fortfarande din enskilda egendom. Men om de sammanblandas med giftorättsgods riskerar de att inte ses som enskild egendom längre utan bli giftorättsgods. Det krävs dock en bedömning från fall till fall vilket också påpekas av Högsta domstolen. På samma sätt så anses enskild egendom kunna sammanblandas och tappa karaktären av enskild egendom om de t ex används för att förbättra eller renovera ett hus som är giftorättsgods. Även här kan noggrann redovisning underlätta, men det säkraste är att se till att hålla isär enskild egendom och giftorättsgods.

Vad gäller din sista fråga, vad som händer med din enskilda egendom om du dör före maken, så i samband med dödsfallet kommer en bodelning att göras enligt Äktenskapsbalken.
Om du inte skrivit något testamente, så kommer din enskilda egendom och din del av giftrorättsgodset tillfalla din make med fri förfoganderätt men inte äganderätt (se 3 kap 1 § Ärvdabalken). När den efterlevande maken avlider så ärver era gemensamma barn via efterarv din del. I samband med bodelningen räknar man ut hur stor andel av den totala förmögenhetsmassan för den efterlevande maken som utgörs av din del av giftorättsgodset och din enskilda egendom. Denna andel är den andel som dina barn ärver via efterarv ( 3 kap. 2 § Ärvdabalken). När sedan den kvarvarande maken dör används andelen/procenten för att räkna ut hur stor del av hans kvarlåtenskap som era tre barn via efterarv ska ha. Det som blir kvar kommer hans sex barn (era tre gemensamma och hans tre särkullsbarn) att få dela på. Era gemensamma barn är alltså tillförsäkrade att få sitt arv efter dig, men de är försäkrade en viss andel, inte en viss summa.

Det är möjligt för dig att via testamente förordna på annat vis, t ex att era barn ska få ut din enskilda egendom direkt vid din död, istället för att vänta på att även den kvarlevande maken ska avlida. 

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”