Enskild egendom genom arv

2020-04-11 i Bodelning
FRÅGA
Om man får ett arv som enskild egendom kan det ifrågasättas av sambo eller man?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring enskild egendom och därmed bodelning finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB).

Lagstiftning

En makes egendom är giftorättsgods om det inte är föreskrivet att det är enskilt egendom (7 kap 1 § ÄktB). Den egendom som en av makarna fått genom arv (genom den legala arvsordningen) efter testator ska vara makens enskilda egendom om testatorn har villkorat det (7 kap 2 § 4 p. ÄktB).

Detta innebär att man inte kan göra om den enskilda egendomen till giftorättsgods genom att exempelvis upprätta ett äktenskapsförord. Undantaget är om det finns föreskrivit i testamentet att det finns möjlighet att kringgå villkoret. Funktionen enskild egendom i testamente ses som ett villkor för att man ska få ärva och således har man som arvtagare inte möjlighet att bortse från villkoret.

Svar på din fråga

Sammanfattningsvis kan ett arv inte ifrågasättas av sambo eller make, om testatorn som gav arvet har föreskrivit att det ska vara enskild egendom. Om det skulle vara så att man vilja ge en del enskilda egendomen till sin make, får man ge det i form av en gåva.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2783)
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad
2021-04-16 Vem har rätt till vårt gemensamma hus vid skilsmässa om den ena har betalat mer än den andra

Alla besvarade frågor (91308)