Ensamstående adoption

2018-10-31 i Adoption
FRÅGA
Hej,En rätt enkel fråga, jag håller på att försöka adoptera min styvdotter.När adoptionen skickades in var jag och hennes mamma fortfarande gifta. Vi är nu skilda men båda är fortfarande av samma uppfattning att jag ska adoptera barnet.Finns det något utrymme i lagen att adoptera barnet trots att vi föräldrar är sklida nu?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Jag tolkar dig som att du och barnets mamma är skilda men att ni fortfarande är överens om att du ska adoptera barnet. Jag tänkte börja med att ta upp lite allmänt adoption och sedan gå in på ditt fall.

Adoption

Adoption regleras i föräldrabalkens fjärde kapitel, som du hittar här .

Generellt sätt krävs i Sverige att man för att adoptera är över 25 år men vissa undantag görs för ex makes barn. I Sverige kan både makar, registrerade partners och ensamstående adoptera. Ofta krävs dock att makar/partner adopterar tillsammans, om de inte är fråga om den ena partens barn.

I Svensk lag finns också vissa krav på samtycke ifrån föräldrarna om barnet är under 18 år. I praktiken tar domstolarna stor hänsyn till om en eller båda föräldrarna motsätter sig adoption. Även barnet om hen är över 12 år ska samtycka. Men även yngre barns åsikter ska beaktas och beroende på barnets mognad kan det väga olika tungt.

När dessa formella krav är uppfyllda gör även domstolen en bedömning om adoptionen är för barnets bästa.

Ditt fall

Att du och din tidigare maka har gjort slut behöver inte förändra dina chanser att få adoptera din styvdotter. Det avgörande är om det fortfarande är för barnets bästa. Det är viktigt för barn att ha fasta punkter och att du som är som en fadersfigur för henne finns kvar i hennes liv kan mycket väl vara för hennes bästa. Eftersom att ni både fortfarande är överens om att du ska adoptera tolkar jag det som att ni även har en bra och sund relation och skulle kunna ta hand om ett barn ihop.

Jag hoppas verkligen att det går bra med adoptionen, men jag vill även upplysa dig om att personer som inte är föräldrar kan få en domstol att slå fast rätt till umgänge enligt föräldrabalkens 6 kapitel 15a § 2 st. Så även om det inte skulle gå (vilket jag tror och hoppas) så finns det ändå en chans att vara en del av hennes liv.

Lycka till!

Sara Bohlin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (431)
2019-03-06 Vad krävs för prövningstillstånd i hovrätten?
2019-03-03 Kan jag adoptera bort mitt nyfödda barn?
2019-03-03 Ärver adoptivbarn sina biologiska föräldrar?
2019-02-27 Går det att som vuxen adopteras utan sin biologiska förälders vetskap?

Alla besvarade frågor (66937)