FrågaFAMILJERÄTTAdoption04/01/2019

Ensam vårdnad om en dotter jag vill att min man ska adoptera

Hej!

Om jag vill att min man adopterar min dotter pga att hennes biologiska pappa aldrig kommer vara delaktig? Jag har ensamvårdnad om henne men måste jag ha hans medgivande eller något för att kunna göra detta?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Adoption regleras i 4 kap Föräldrabalken. För att ha rätt att adoptera krävs enligt 4 kap 1 § att denne fyllt 25 år. I 4 kap 2 § framgår att den ene maken har rätt att adoptera andre makens barn. Ett barn som har fyllt 12 år får dock endast adopteras om barnet samtycker enligt 4 kap 5 §. Enligt 4 kap 5a § också att båda föräldrarna samtycker till adoptionen. Detta gäller dock inte om ena föräldern inte har del i vårdnaden, vilket innebär att den biologiska pappan inte har rätt att hävda sig gällande samtycket. Denna biologiska pappan har dock rätt att yttra sig över adoptionen enligt 4 kap 10 §. Vidare ska adoptionen endast tillåtas om det är till fördel för barnet. Vid bedömningen av om det är lämpligt att adoptionen äger rum skall rätten, även när barnets samtycke inte behövs, ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Din make har därför, beroende på faderns och dotterns inställning rätt att adoptera. Detta är dock beroende av huruvida rätten finner det lämpligt.

En ansökan om adoption ska lämnas in till rätten i den ort där adoptanten har sitt hemvist.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Robin BadiliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000