Ensam arvinge, blir jag dödsbodelägare?

FRÅGA
Har en ogift syster som inte har någon familj och jag är hennes ända släkting.Kommer jag att stå som dödsbo delägare.Och kommer jag att bli tvungen att ordna med begravning, bouppteckning och dylVi har inte haft kontakt dom 35 sista åren.Vore tacksam om kunde svara.
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Du nämner att du är hennes enda släkting, vilket jag uppfattar som att hon inte har några barn eller föräldrar som är vid liv. Enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) har den avlidnes barn först rätt till arv och om de inte är vid liv föräldrarna. Annars är det den avlidnes syskon som delar på arvet och i och med att du är den enda kvar i släkten, så får du hela arvet och även ensam dödsbodelägare (om testamentagare ej finns), se 2 kap 3 § ÄB. Efterlevande make eller sambo, arvingar och universella testamentstagare är de som blir dödsbodelägare enligt lagen. Jag utgår från att testamentstagare inte finns, men en rekommendation är att ta reda på det.

Du företräder därvid dödsboet mot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör boet, se 19 kap 1 § ÄB.

Det är den anhöriga som i första hand har ansvar för att en bouppteckning ska ske, i detta fall är det en sambo/pojkvän om hon har någon, annars är det dödsbodelägaren (du) som ansvarar för det. Att man har ansvar för att bouppteckningen innebär inte att man måste utföra allt själv. Personen som har ansvaret har rätt att beställa bouppteckningstjänster för att bli klar med bouppteckningen. Dessa kostnader bekostas av dödsboet och behöver inte godkännas av övriga dödsbodelägare. Bouppteckningen ska förrättas inom tre månader från dödsdagen.

En bouppteckning innehåller huvudsakligen information om den avlidne och dess arvingar, tillgångar och skulder samt vilka som är bouppgivare, ingivare och förrättningsmän. I vissa fall kan man även behöva lämna övriga upplysningar. Det kan t ex vara att sambo begär bodelning, efterlevande make/maka/partner begär jämkning, att det finns ett testamente, m.m.

Skatteverket har en blankett för hur en korrekt bouppteckning ska upprättas, vilket skickas en vecka efter att personen avlidit.

Sammanfattningsvis kan du anlita en jurist som kan göra jobbet åt dig (begravning, bouppteckning osv.) om du själv inte vill göra det. Å andra sidan är det inte svåra grejer som ska göras och kan egentligen enkelt utföras av dig med hjälp av blanketter. Om du hellre vill anlita en jurist är en rekommendation att kolla om din systers bank samarbetar med någon juristbyrå, för att det ska bli billigare.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga, återkom annars vid ytterligare funderingar!

Önskar dig en trevlig dag,

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (983)
2020-08-11 Kallelse till bouppteckningsförrättning
2020-08-06 Särkullbarn tar egendom från dödsboet, är detta straffbelagt?
2020-08-06 Skatteskuld för avslutat dödsbo?
2020-07-29 Hindra delägare från att rota i dödsbo?

Alla besvarade frågor (82752)