Enligt vilken paragraf är självmord inte ett brott?

2019-11-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Vart i BrB kan man utläsa att självmord inte är ett brott? Inget ifrågasättande om det är det eller inte men måste ha en paragrafhänvisning till en tentamen. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt den så kallade legalitetsprincipen är brott en gärning som finns beskriven i Brottsbalken (BrB). Självmord finns inte reglerat i Brottsbalken och kan därför inte vara ett brott (1 kap 1 § BrB).

Man kan också hänvisa till paragrafen för mord. I denna paragraf framkommer att "den som berövar annan livet, döms för mord...". Eftersom självmord inte innebär att man berövar annan livet, är det inget brott (3 kap 1 § BrB).

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2256)
2019-12-11 Varför är analogier förbjudna inom straffrätten?
2019-12-10 Gärningsculpa vid olaga hot
2019-12-08 Om preskriptionstiden för stöld gått ut och man blir misstänkt igen syns den gamla domen?
2019-12-08 Minderårigas konsumtion av alkohol

Alla besvarade frågor (75521)