FrågaFAMILJERÄTTBodelning07/10/2018

Ena makens personliga skulder vid skilsmässa

Vi är gifta, har 2 gemensamma barn. Vi äger 50:50 var av huset. Min man har ca 500 000 kr i privata skulder. Vad händer med det vid skilsmässa?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

När två makar väljer att skilja sig görs det en bodelning, enligt 9 kap. 1 § första stycket äktenskapsbalken, som är ett verktyg för att lösa upp det ekonomiska förhållandet mellan makar. Vid en bodelning räknar man först fram vad makarnas giftorättsgods uppgår till. Det är sedan giftorättsgodset som delas mellan makarna. Giftorättsgods är den egendom som ena maken har giftorätt i hos den andre, d.v.s. ett latent anspråk som makar har på varandras samägda egendom, som t.ex. hus och bohag.

Enligt 11 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken ska makarnas skulder täckas vid en bodelning, detta kallas för skuldtäckning.

T.ex. om ni har:

En fastighet värd 2 000 000 kr, bohag värt 100 000 kr, du har 0 kr i skulder och din make har 500 000 kr i skulder så kommer det se ut så här i bodelningen:

Make A

Fastighet 1 000 000

Bohag 50 000

Skulder - 0

Netto = 1 050 000


Make B

Fastighet 1 000 000

Bohag 50 000

Skulder- 500 000

Netto = 550 000

Det sammanlagda överskottet från ert giftorättsgods (nettotillgångar) blir 1 050 000 + 550 000 = 1 600 000 kr som delas på två, enligt 11 kap. 3 § äktenskapsbalken. Ni får då 1 600 000/2 = 800 000 kr var i bodelningen.

Din makes totala andel i bodelningen kommer dock att uppgå till 800 000 + 500 000 (skulderna) = 1 300 000 kr för att han måste få skuldtäckning i bodelningen, enligt 11 kap. 6 § äktenskapsbalken. Den ena makens borgenärer prioriteras alltså framför den andra makes rätt till sitt giftorättsgods.

Dock ska ni ha 800 000 kr vardera i bodelningen, men era nettotillgångar uppgick till 1 050 000 kr och 550 000 kr, varför du kommer behöver ge 250 000 kr till din make för att denne ska komma upp i 800 000 kr (250 000 + 550 000 = 800 000 kr). I verkligheten kan det räcka med att make A avstår från egendom, eller t.ex. överför aktier till detta värde, men det går även att betala motsvarande belopp i pengar till make B, enligt 11 kap. 9 § första stycket äktenskapsbalken.

Om det skulle vara så att make Bs skulder är större än samma makes egendom kommer hans nettotillgångar att bestämmas till 0 kr. Man tillgodoräknar alltså inte minusvärde vid summeringen med make As tillgångar. I sådana fall delar man bara make As nettotillgångar på hälften (1 050 000/2 = 525 000) och make A utger till make B 525 000 kr.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”