FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll31/07/2016

Ena makens skyldighet att betala hyra

Hej.

vi är ett gift par och äger en bostadsrätt tillsammans.

Min fråga är att hyran som betalas varje mån med båda våra namn på avin om den ena parten inte betalar sin halva vad gör den andra då den ska väl inte stå för hela månads kostnaden.

Tacksam för svar.


Lawline svarar

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Makars ekonomiska förhållanden regleras bland annat i äktenskapsbalkens kap 6, se här. Lagstiftaren har eftersträvat att makar bör leva på samma ekonomiska nivå, och att makarna därför var och en efter sin förmåga ska bidra till det underhåll som behövs. Om ena maken är oförmögen att bidra till det underhåll som behövs för dennes del gällande betalningar, så ska den andra maken tillskjuta vad som behövs för att täcka detta. Viktigt att poängtera är att om exempelvis en make sköter hushållet så räknas detta också som att det täcker de gemensamma behoven.

Det finns en möjlighet för en make i 6 kap. 5 § äktenskapsbalken för en make som tycker att den andra maken inte uppfyller sin underhållsskyldighet att gå till domstol för att kräva sin rätt, och domstolen får då ålägga den maken att betala underhållsbidrag till den andra maken.

Alltså, om den maken som inte uppfyller sin underhållsskyldighet trots att denne har förmåga (i detta fall gällande avgiften för bostadsrätten), så finns möjligheter att gå till domstol och kräva ut underhållsskyldigheten. Men om denne maken av någon anledning inte har möjlighet och förmåga att betala under en period, så ska den andra maken som jag nämnt tillskjuta de medel som saknas.

Kontakta gärna en familjerättsjurist om tvist kvarstår gällande detta problem.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”