En polismans befogenheter med hänsyn till enskildas rättigheter

2017-08-01 i Polis
FRÅGA
Hej,Jag har funderingar över hur man ska bemöta och vad man ska säga till Sveriges Polis så man håller sig till sina rättigheter och inte låter Polisen överstiga sina gränser utan att man själv vet. Som t. ex. när kan en Polis tvinga dig att ge legitimation? Vad måste de ha för att göra det?Jag kan USAs juridik, där Poliser måste ha s.k. "Reasonable Suspicion" för att kunna frihetsberöva (Detain) någon, fråga om legitimation osv. Finns det något sådant i Sverige? När kan man välja att t. ex. (Remain Silent) och inte svara på en Polismans frågor utan att förstöra för sig själv. Vad behöver en Polis för att frihetsberöva en?Och en sista fråga angående flygande besiktningar, speciellt på Moped. När kan en Polis göra sånna? Vad krävs för att de kan stoppa en moped och begära det? Och måste själva Polisen ha ett s.k. besiktningsförordnande som gör att bara de kan göra flygande besiktningar? Och vad behöver Polisen för att kunna stoppa en Mopedist eller Bilist?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på dina frågor!

Polismyndigheten syftar till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp, se1 § polislagen (PolisL). Poliserna har därför till uppgift att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda om brott som faller under allmänt åtal har begåtts. Poliserna ska inte bara förhindra klara brott från att inträffa. Även beteenden som inte är brottsliga, men störande, har polisen till uppgift att stoppa, se2 § PolisL. För att kunna utföra sitt arbete är det ofta nödvändigt att polisen ska kunna kräva att privatpersoner legitimerar sig. Om någon t.ex. är kraftigt berusad är det relevant för polismännen att veta om personen är över 18 år. Är personen minderårig kommer polismännen troligtvis skjutsa hem personen till dennes föräldrar istället för att personen hamnar i fyllecell p.g.a. sitt störande beteende. När det gäller trafikförhållanden och mopeder måste alla som kör moped ha ett mopedkörkort. Kraven är olika beroende på vilken typ av moped man kör. Den som kör en moped med en hastighet upp till 45 km/h måste ha ett AM körkort och vara 15 år fyllda. Eftersom polisen inte bara har till uppgift att ingripa när misstanke om brott föreligger – utan även har till uppgift att förebygga brott, är vanligt att polis kräver legitimation av förare av fordon även om de inte kört vårdslöst. Detta i förebyggande syfte, för att motverka att skador i samhället inträffar.

Att begära att någon legitimerar sig i syfte att upprätthålla allmän ordning är något som även ordningsvakter kan begära och anses inte vara ett frihetsberövande. T.ex. när en ordningsvakt begär en individ legitimera sig vid inträde till en nattklubb. Polisen måste alltså inte ”ha” något speciellt för att begära det. Det räcker med att lagregler talar för att det är rimligt att begära att medborgare legitimerar sig för att förhindra onödiga skador i samhället. Varje åtgärd en polisman vidtar i syfte att förhindra brott måste stå i proportion till den kränkning åtgärden kan innebära för den enskilda individen. Att visa legitimation anses i många fall inte vara alltför betungande för individen för att polismannen ska anses ha överträtt sina befogenheter, se t.ex. 8 § PolisL.

En person som är skäligen misstänkt för brott har rätt att inte uttala sig i polisförhör. Är den som ska förhöras skäligen misstänkt har polisen en skyldighet att informera den förhörde om detta, se 23 kap. 18 § 1 men. rättegångsbalken (RB). Om ett tigande kommer verka till personens fördel eller nackdel är svårt att säga. Det varierar från situation till situationen. Är personen förhörd som vittne, har personen däremot en skyldighet att berätta vad denne sett och hört. Att medverka i en brottsutredning och vara en hjälpande hand i polisens verksamhet att förebygga brott anses vara en medborgerlig plikt, se t.ex. 23 kap. 8 § RB.

Reglerna om när en polisman får frihetsberöva en person är komplicerade. Kort och gott får en polisman gripa en person som är skäligen misstänkt för ett brott som faller under allmänt åtal och det är viktigt för vidare utredning av brottet att personen tas i förvar. Även i situationer där ett brott inte har begåtts kan polisen ha befogenhet att omhänderta eller hämta en person. Omhändertagande kan ske när någon stör den allmänna ordningen, se 13 § PolisL eller när en efterlyst person vägrar identifiera sig och ett omhändertagande är nödvändigt för att kunna kontrollera personens identitet, se 14 § PolisL. Vidare får ett vittne i en brottsutredning i undantagsfall hämtas till ett förhör, se 23 kap. 7 § RB.

Det ingår i polisens verksamhet att förebygga brott att de också har befogenhet att utföra ”flygande besiktning”. Att bilister stoppas på vägarna för kontroll är för att kontrollera att allmänheten kör nyktert, använder säkerhetsbälten och följer andra säkerhetsföreskrifter. Detta är helt i linje med det syfte polismyndigheten har, vilket gör åtgärden laglig för polisen att utföra.

Hoppas du fick svar på dina frågor och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (357)
2021-07-30 Kallelse till förhör
2021-07-30 Kallelse till förhör
2021-07-28 Kan polisen förbjuda högljudda ungdomar att vistas på en plats?
2021-07-28 Polisens befogenheter vid trafikstopp

Alla besvarade frågor (94603)