En person spelar in mig trots att jag inte vill- är det lagligt?

FRÅGA
Är det lagligt att spela in en annan person, mig, när jag upprepade gånger har sagt att jag vet att personen spelar in och jag har sagt att jag inte vill vara med. Tycker det är trakasserier och mycket jobbigt.
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Du beskriver att du blir inspelad och att du motsätter dig detta. Jag gissar på att du syftar på att du blir videoinspelad men tänker även ta med vad som gäller för ljudinspelningar i mitt svar.

Är det olagligt att filma en person?

Utgångspunkten är att det inte är olagligt att filma någon eller något och att bruka denna inspelning för sin användning. Det finns dock undantagsregler som går att finna i Brottsbalken (BrB).

När kan det bli olagligt?

Kränkande fotografering

Ett exempel på när fotografering eller videoinspelning kan bli otillåtet är om det har skett på ett kränkande sätt enligt Brottsbalken, 4 kap 6a §. Det som definieras som kränkande enligt denna paragraf är att en person har filmat dig i smyg på en privat plats som exempelvis inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande. Om filmandet sker på en allmän plats anses det inte vara kränkande.

Ofredande

Dock kan det även bli olagligt att filma på en allmän plats om det faller in under ofredande enligt Brottsbalken 4 kap 7 §. Detta innebär att man kränker en persons frid genom att följa efter en person och filmar denne upprepade gånger eller även beter sig på ett kränkande och störande sätt.

Förtal

Det kan även bli olagligt om det klassas som förtal enligt Brottsbalken 5 kap 1 §. För att det ska anses vara förtal måste filmen publiceras på internet och spridas till allmänheten som har möjlighet att ta del av denna. Därtill krävs det att filmen på något vis smutskastar din karaktär eller ditt rykte och får andra att tycka illa om dig. Den som spridit denna ska haft avsikten att innehållet ska få sådana konsekvenser. Uppgifterna som avslöjas behöver inte vara osanna. Man kan däremot undkomma straffansvar för förtal om det på något vis anses vara försvarligt att uppgifterna har spridits och att man styrker att uppgifterna var sanna eller att man hade en godtagbar ursäkt till att tro att de var sanna.

Vad gäller kring ljudinspelningar?

Det är inte tillåtet att spela in en annan person via en ljudinspelning om man gör sig skyldig till olovlig avlyssning, Brottsbalken 4 kap 9a §. Här anges det att det inte är tillåtet att spela in någon med ett tekniskt hjälpmedel i hemlighet. De som blir inspelade ska inte ha kännedom om att de blir inspelade (till exempel genom att tekniska hjälpmedlet är gömt) och de ska inte ha lämnat ett samtycke om det. Detta handlar om samtal med andra eller vid ett större sammanträde där allmänheten inte får ta del av detta samtal. Personen som spelar ska själv inte heller delta i samtalet. Om dessa förutsättningar är uppfyllda kan detta anses vara olovlig avlyssning.

Mitt råd

Jag förstår att det känns jobbigt att personen inte respekterar att du inte vill bli inspelad. Jag tycker att du ska ta ännu ett samtal med personen som spelar in dig och förklara att du upplever detta som trakasserier. Om personen inte slutar och du upplever detta som kränkande och att det kan falla under något av brotten som jag nämnt ovan, kan du polisanmäla detta. Du kan också återkomma till oss på Lawline med en mer detaljerad beskrivning av situationen så kan vi rådgiva dig ytterligare.

Dina alternativ finner du nedan:

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Jag hoppas att du fick ett svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Ceda Imranova
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (761)
2019-05-25 Får man gå in i en affär man blivit portad från?
2019-05-24 "Magiska" olaga hot
2019-05-24 Att olovligen ta sig in på någon annans sociala medier kan utgöra dataintrång
2019-05-23 Olagligt att säga håll käften?

Alla besvarade frågor (69295)