En person ringer till min chef och talar illa om mig, vilka brott kan denne person göra sig skyldig till?

Om någon ringer till ens chef och försöker förstöra för mig vad är det?

Och när jag frågar personen i fråga varför denne ringer min chef så fick jag svaret att

-hon kunde göra mycket mer än så vänta du bara sa hon till mig.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår har då någon ringt till din chef och talat illa om dig på olika sätt. I din fråga har du inte riktigt förklarat vad som sagts så jag utgår från detta i mitt svar. Personen som ringt kan- genom sitt handlande- göra sig skyldig till brottet förtal. Jag kommer redogöra mer utförligt för hur man gör sig ansvarig för ett sådant brott här nedan. Vidare finns det även risk för personen att göra sig skyldig till olaga hot genom att uttrycka sig på så sätt som du nämner, även detta brott hittar du en redogörelse för här nedan.

När gör man sig skyldig till förtal?

Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller på annat sätt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal (5 kap 1 § första stycket brottsbalken). Det som kan sägas vara centrala rekvisitet i denna bestämmelse är just huruvida uppgiften som lämnas är ägnad att utsätta personen för andra missaktning eller inte. Bedömningen sker utifrån perspektivet från personen uppgiften är riktad mot och huruvida det är socialt accepterat- i orten, samhällsgruppen eller personkretsen som personen befinner sig i- att vara på det sättet som uppgiften påstår. I ditt fall nämner du att en person, som förmodligen känner dig, har genom att tala illa om dig till din chef försöker förstöra för dig. Med hänsyn till detta menar jag att hen har gjort sig skyldig till förtal.

När gör man sig skyldig till olaga hot?

Den som lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom döms för olaga hot (4 kap 5 § brottsbalken). I ditt fall har den personen i fråga inte lyft vapen mot dig utan uttryckt sig som att hon kan göra mer än att bara tala illa om dig till din chef. Här är det viktigt att förstå personen ska hota om att hen ska göra en brottslig gärning på dig (t.ex. att hen ska misshandla dig, begå förtal igen osv). I det här fallet är det svårt att exakt säga vad hotet innebär och vilken brottslig gärning hen menar att hen ska utföra mot dig och därav är risken väldigt liten för att rekvisiten för olaga hot är uppfyllda.

Slutsats

Genom att tala illa om dig till din chef kan personen i fråga göra sig skyldig till förtal. Att hen svarar att denne kan "göra mycket mer vänta du bara" skulle kunna ses som ett hot men förmodligen inte p.g.a inga hot om brott har uttryckligen nämnts av personen.

Moneeb MohsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”