En person har lämnat en orosanmälan till socialtjänsten, är inte det förtal?

FRÅGA
Hej, jag är familjehem sedan 35 år. Vi hade en avlastningfamilj i tre månader som nu lämnat in en orosanmälan till soc. Där dom påstår att jag luktat alkohol vid varje lämning. Jag dricker inte alkohol, och känner mig mycket kränkt av denna anklagelse. Jag kan till och med bli av med mina planerade barn pga detta. Kan man anmäla för förtal? Snälla hjälp mig jag är maktlös. Jeanette AnderssonP.S jag har många som kan vittna att jag inte dricker.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Förolämpning

Skulle det vara så, att personen har sagt kränkande saker direkt till dig, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förolämpning" (5 kap. 3 § brottsbalken).

Förtal

Förhåller det sig så, att en person säger saker till andra för att du ska utsättas för missaktning eller för att du ska framstå som klandervärd, kan personen ha gjort sig skyldig till brottet "förtal" (5 kap. 1 § brottsbalken).

Ansvar ska inte utdömas om det var försvarligt att lämna uppgiften i fråga och personen kan visa att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den. En anmälan till socialtjänsten med de uppgifter du anger är att utpeka någon som klandervärd och det är en uppgift som är ägnad att framkalla missaktning hos andra. I rättsfallet RH 1992:58 hade en person anmält till socialtjänsten att grannens barn for illa och att mamman vid tillfällen uppträtt berusat. Uppgifterna bedömdes innefatta förtal. Hovrätten menade att personen som gjort anmälan saknat tillräcklig grund för att anta att omständigheterna varit sådana som hon angett och det betraktades därför inte som försvarligt att lämna uppgifterna - skadestånd utdömdes.

Åtgärd

I de fall det förekommit ärekränkningsbrott, väcker åklagare endast åtal i särskilda fall. Särskilda skäl innebär att det krävs särskilt kvalificerade fall för att åklagare ska väcka åtal, t.ex. kan det vara fråga om spridning av särskilt klandervärda uppgifter som riskerar den utpekades hela sociala existens (Rätts-PM 2012:1, Förtal och förolämpning). Alternativet är att du kan väcka tala såsom målsägande (5 kap. 5 § brottsbalken). Du bestämmer själv om du vill väcka åtal. Skulle du väcka åtal så har du bevisbördan, det vill säga att det är du som måste bevisa att personen har begått brottet. Det är viktigt att tänka på, att du riskerar att få betala rättegångskostnaderna om du förlorar målet.

Slutsats

I detta fall kan det vara fråga om förtal. Det är dock inte sannolikt att åklagare väcker talan och i sådana fall måste du på egen hand väcka tala. Det ska noteras att du måste kunna bevisa att det inte funnits grund för anmälan och att det är fråga om förtal. Du riskerar även att betala rättegångskostnaderna.

Det finns alltid möjlighet att upprätta en polisanmälan.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (835)
2019-06-27 Grannar som trakasserar
2019-06-25 Vad kan man göra när man blivit utsatt för grovt förtal?
2019-06-24 Jag arbetar på ett LSS-boende, och föräldern till två brukare uttalar sig väldigt negativt om personalen. Kan detta vara förtal?
2019-06-24 Vad kan man göra när man blivit utsatt för förolämpning?

Alla besvarade frågor (70299)