En morbror har uteslutit sina syskonbarn från arvsrätt till förmån för sin sambo, dessutom med ett efterarvsförordnande. Kan syskonbarnen ifråga göra något år detta?

2019-03-30 i Arvsordning
FRÅGA
Ett testamente som morbror låtit upprätta 2008framgår att sambon ska ärva hela hans kvarlåtenskap medfri förfoganderätt (helt rätt).Efterarvs förordnandet visar sedan att det som sambon ärvt med fri förfoganderätt ska vid sambons bortgång, tillfalla systerdotter på sambons sida..Är det inte aktuellt för efterarv för mig/oss, morbrors syskonbarn med anledning av morbrors nu skrivit ett gällande testamente.Finns det någon anledning att gå på bouppteckningen, även att jag är kallad ?Har efterfrågat en boupptecknings uppgifter /kvarlåtenskap men inget fått.Är det enligt Lag korrekt att syskonbarn inget ärver eller är det något vi kan eller ska göra.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom er morbror genom testamente uteslutit er från arvsrätt har ni inte rätt till arv. För det första uteslöt testamentet er från arvsrätt till förmån för sin sambo. För det andra uteslöts ni från efterarvsrätt genom att han även hade ett efterförordnande till förmån för systerdottern. Detta innebär, tyvärr för er del, att ni inte har någon arvsrätt efter er morbror.

Det är endast bröstarvingar, alltså barn i rakt nedstigande led, som under vissa förutsättningar kan få ett efterarvsförordnande ändrat för att få ut sin så kallade arvslott. För er del är detta dock tyvärr inte aktuellt.

Såvida ni inte vill bestrida giltigheten i testamentet eller dylikt ser jag ingen särskild anledning till att ni borde gå på bouppteckningen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1342)
2020-02-29 Vad gäller arv när det finns både gemensamma- och särkullbarn?
2020-02-27 Hur kommer arvet delas efter min mormors bror?
2020-02-25 Ska syskon och syskonbarn dela på arv?
2020-02-25 Arvsordning och testamente

Alla besvarade frågor (77577)