En kvinna är änka och har barn från två äktenskap, hur fördelas arvet om hon går bort?

2020-09-07 i Arvsordning
FRÅGA
Hej!Har en äldre kvinnlig släkting (änka) som har följande fråga.Hon har ett barn med en man ( avliden sedan länge) och 2 barn med en annan man (avliden sedan länge).Hon har varit gift med båda männen.Hur fördelar sig ett pengaarv mellan barnen vid hennes frånfälle?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vem eller vilka som ärver om en person avlider, och besvara hur arvet fördelas om din släkting går bort. I mitt svar utgår jag från vad som gäller enligt den legala arvsordningen, och utgår alltså från att din släkting inte har skrivit något testamente. Om hon har skrivit ett testamente rekommenderar jag att du eller din släkting skickar in en ny fråga. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Om en person avlider, vem eller vilka ärver enligt den legala arvsordningen?

Om personen som gått bort var gift, ärver efterlevande make, se 3 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (här). Gemensamma barn får ärva först när båda föräldrarna har gått bort. Om den avlidne hade barn sedan tidigare (särkullbarn) har särkullbarnen rätt att få ut sitt arv när föräldern har gått bort, men kan välja att avstå till förmån för efterlevande make, och får då ärva när förälderns make/maka har gått bort. Detta framgår av 3 kap 9 § Ärvdabalken (här).

Om det inte finns någon efterlevande make ärver den avlidnes bröstarvingar, dvs. barn, se 2 kap 1 § 1 st Ärvdabalken (här). Om den avlidne hade flera barn får de lika stor andel vardera, se 2 kap 1 § 2 st Ärvdabalken (här). Om ett barn till den avlidne har gått bort men har barn (alltså barnbarn till den avlidne), får barnet sin förälders andel av arvet, se 2 kap 1 § 2 st Ärvdabalken (här).

Hur fördelas arvet om din släkting går bort?

Din kvinnliga släkting är änka, så därför är makes arvsrätt inte aktuell. När din släkting går bort blir det alltså hennes barn som ärver. Eftersom hon har tre barn ärver de en tredjedel var.

När din släkting var gift för första gången och hennes man avled, ärvde hon sin make. Deras gemensamma barn har arvsrätt efter båda föräldrarna men får vänta på arvet efter att båda föräldrarna har gått bort. När din släkting var gift för andra gången och hennes man gick bort, ärvde hon sin make. Barnet från din släktings första äktenskap har ingen arvsrätt från din släktings andra make. Barnen med den andra maken har däremot arvsrätt efter båda föräldrarna, men får vänta på arvet tills båda föräldrarna har gått bort.

Om någon av de två männen din släkting var gift med hade barn från en tidigare relation (alltså särkullbarn till din släkting) kan barnen antingen ha fått ut sitt arv direkt när pappan dog, eller ha avstått från sitt arv till förmån för din släkting (pappans fru) och har i så fall rätt till efterarv när hon går bort.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,

Jenny Hedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1587)
2021-04-16 Hur mycket ärver mitt brorsbarn av min far?
2021-04-14 Kan dottern till mitt halvsyskon ärva mitt helsyskon?
2021-04-13 Ärver den avlidnas make/barn/syskon först?
2021-04-13 Arvsordning

Alla besvarade frågor (91293)