En hyresgäst ska betala hyran i tid och inte störa sin omgivning

2019-10-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej!Jag har frågor ang vad som gäller vid en vräkning.Hyresvärden uppger att hyresvärden har stört andra hyresgäster genom att spela hög musik, varit hotfull samt att det befunnit sig personer med missbruk i lägenheten. Hyresvärden har inte tagit kontakt med hyresgästen under tillfället för störning, men har talat med hyresgästen vid senare tillfälle. Hyresgästen nekar till att det skett någon störningar och menar på att det varit andra personer i huset som spelat hög musik. Hyresgästen menar också att han är vän med hyresgästerna som bor i hans del av huset, de nadra har han inte talat med. Hyresgästen ligger också efter med en hyra.Finns det något som hyresgästen kan göra för att förhindra en vräkning i det här fallet?
SVAR

Svaret på din fråga är: JA.

Jag ser framför allt två saker som hyresgästen i fråga bör göra.

För det första: BETALA DEN FÖRFALLNA HYRAN. Om jag vore i hyresgästens situation så skulle jag börja med att betala den hyra som hyresgästen ligger efter med. Jag utgår från att hyresgästen väldigt gärna skulle vilja bo kvar i sin hyresbostad, och då är det bäst hyran betalas illa kvickt. Annars kan det bli fråga om vräkning. Eftersom om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen så är hyresvärden berättigad att säga upp hyresavtalet i förtid (12 kap. 24 § Jordabalken). Om hyresvärden väljer att göra det så ska denna också underrätta hyresgästen om att hyresgästen har möjlighet att få tillbaka (återvinna) sin hyresbostad. Hyresgästen kan alltid få tillbaka sin hyresbostad genom att betala hyran inom 3 veckor från det att hyresgästen blev underrättad om detta. Men om inte hyran betalas inom den förlängda perioden så kan hyresvärden lagligt vräka hyresgästen.

För det andra: SLUTA UPP MED ATT STÖRA (om de nu förekommit, det verkar tvistigt). Om jag vore i hyresgästens situation, och efter jag betalat den förfallna hyran, så skulle jag sluta upp med (1) spela hög musik, (2) hota personer på fastigheten och (3) bjuda in missbrukare i min hyresbostad. Eftersom dessa tre handlingar är alla riskfaktorer för att bli vräkt. Som hyresgästen har man en skyldighet att inte störa andra boende samt att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten (12 kap. 25 § Jordabalken). Dessa skyldigheter sträcker sig också till andra i hushållet samt gäster. Med andra ord kan hyresgästen bli ansvarig för skada som orsakas av en gäst. Och gäster som missbrukar torde löpa en högre risk att orsaka skada än den genomsnittliga gästen. Om det förekommit sådana störningar som du beskrivit så ska hyresvärden ge hyresgästen en tillsägelse, se till att störningarna omedelbart upphör samt underrätta socialnämnden. Och om ingen förbättring av hyresgästens beteende sker så kan en vräkning aktualiseras (12 kap. 42 § Jordabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh
Fredrik Rising
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1700)
2020-08-04 Normalt slitage
2020-07-31 Bristfälligt golv i hyreslägenhet?
2020-07-31 Störande granne, vad kan man göra?
2020-07-31 När får en hyresvärd gå in i lägenheten utan hyresgästens tillåtelse?

Alla besvarade frågor (82718)