En fråga om syskonbarns rätt till arv efter faster.

Hej!

Sedan min man gick bort har jag ärvt hans halva av föräldrahemmet tillsammans med hans syster. Jag ärver alltså halva delen och min mans syster halva, hon är inte gift eller har några barn. Jag undrar vem som ärver hennes del om det händer henne något. Jag och min man har två barn ärver de hennes del?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har funderingar kring vem som ärver din makes syster i händelse av hennes död. De lagrum som är tillämpliga för att besvara din fråga återfinns i Ärvdabalken (ÄB).

Jag tolkar det som att du ärvt hela din makes del av föräldrahemmet

Innan jag besvarar din fråga vill jag uppmärksamma dig om en tolkning jag gjort av din formulering. Jag tolkar det nämligen som att du ärvt hela din makes del av föräldrahemmet och att du nu äger ena halvan av föräldrahemmet. (Den andra halvan tillhör systern). I det fall denna tolkning är felaktig, dvs du inte alls ärvt hela din makes arv utan enbart ena halvan av din makes arv och den andra halvan av arvet gått till din makes syster vill jag uppmärksamma dig om att svaret på din fråga skiljer sig. Är så fallet är du varmt välkommen att återkomma till oss.

Arvsordningen efter systern

I det fall min tolkning är korrekt, dvs du ärvde hela din makes arv vilket innebär att du nu äger ena halvan och systern andra halvan av föräldrahuset kommer arvet efter systern se ut på följande sätt.

Då systern inte är gift kommer reglerna för makesarv inte att vara aktuella och systerns arv kommer istället fördelas utefter den vanliga svenska arvsordningen. jfr 3 kap ÄB. Denna arvsordning är uppbyggd på så sätt att man delar in den avlidnes släktingar i tre grupper. Grupperna kallas arvsklasser och bland dessa tre finns en viss turordning. Till den första arvsklassen hör den avlidnes barn, 2:1 ÄB. Dessa har alltså rätt att ta del av arvet först. Eftersom du dock nämner att din makes syster inte har några barn skulle arvet efter henne istället gå över till den andre arvsklassen.

Denna arvsklass består av den avlidnes föräldrar och om ingen av dessa finns vid livet, den avlidnes syskon, 2:2 ÄB. Du nämner inget om att systern skulle ha någon förälder kvar i livet. Men eftersom din make och systern ägde varsin halva av föräldrahemmet utgår jag från att båda föräldrarna är avlidna. jfr 2:2 1 st ÄB. Likaså utgår jag från att det inte finns något ytterligare syskon till din make eller systern med i bilden i och med att det framstår som att de båda syskonen ägde föräldrahuset med hälften vardera. jfr 2:2 2 st ÄB. Det finns därför varken föräldrar eller syskon kvar i bilden som kan ärva systern om hon dog.

Dina barn har dock rätt att träda i din makes ställe till följd av något som kallas istadarätten, se 2:1 2 st ÄB. Med detta menas att barnen tar över sin fars rätt till arv från systern. Arvet efter systern kommer alltså (precis som du är inne på) tilldelas dina barn. Vilket i sin tur innebär att du kommer äga ena halvan och dina barn den andra halvan av föräldrahemmet i händelse av systerns död, 2:2 2 st ÄB hop med 2:1 2 st ÄB.

Sammantaget stämmer det som du säger, dina barn kommer ärva din makes syster i händelse av hennes död.

Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga annars är du som sagt varmt välkommen att återkomma till oss igen!

Mvh,
Jennifer ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”