En förälders underhållsskyldighet

2020-04-10 i Underhåll
FRÅGA
Min 18 dotter för ju in underhållet på sitt konto o tycker det är hennes pengar. Hon bor hos mig och på 2:a året gymnasiet. Vad sk underhållet gå till? Hon tycker att jag Fordtska betala llt
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Underhållsbidraget ska i regel användas för barnets boende, mat och fritidsintressen och ska fram tills barnet fyller 18 år betalas till den förälder som barnet bor tillsammans med. Så fort barnet fyller 18 år ska dock detta bidrag betalas ut direkt till barnet som själv får avgöra hur hon vill disponera över det.

Jag förstår att det kan kännas frustrerande, men som förälder har du enligt föräldrabalken 7 kapitlet, 1 § en underhållsskyldighet för ditt barn, vilket i korthet innebär att det är föräldrarna som ska stå för barnets kostnader efter vad som är rimligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

Din underhållsskyldighet upphör i regel när barnet fyller 18 år, men om barnet fortfarande går i skolan gäller underhållsskyldigheten tills dess att barnet fyller 21 år, se föräldrabalken 7 kap, 1 § st.2. För din del innebär det att så länge din dotter går på gymnasiet har du som förälder fortfarande en underhållsskyldighet, vilket bland annat innebär att du inte kan kräva att hon betalar hyra eller för mat.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Sandra Kjellberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (979)
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag
2020-09-29 Får min 16-åriga dotter flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (85215)