En dödsbodelägare har gett bort egendom ur dödsboet till en granne före bouppteckning utan min vetskap, vad gäller?

FRÅGA
Hej . Vår mamma gick bort förra året .När jag var hos min syster en vecka efter mors bortgång , då säger min syster till mig att hon har gett bort saker till sin grannes mamma , tagna från min framlidna mors bostad .Detta har jag inte blivit tillfrågad om .Vi har ingen bra kontakt, hon har undanhållit mycket för mig .Ett dödsbo är ju en juridisk person till vi har gjort arvskifte.Tacksam för svar Vänligen
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arv och bodelning vid arv återfinns i Ärvdabalken. Du och din syster är dödsbodelägare och har till uppgift att förvalta dödsboet, som är en juridisk person, se 18 kap. 1 § ÄB.

20 kap. 4 § ÄB stadgar att den avlidnes tillgångar och skulder ska i bouppteckningen antecknas så som de var vid tidpunkten för dödsfallet. I förevarande fall har din syster, som dödsbodelägare, gett bort tillgångar ur dödsboet till en tredje person, vilket aktualiserar flertalet situationer.

18 kap. 6 § ÄB stadgar att en dödsbodelägare är skyldig att ersätta den skada som uppstår i sådana situationer. Tar en dödsbodelägare någonting från dödsboet, och exempelvis ger till någon annan, blir denne skyldig att återbära egendomen eller ersätta värdet av egendomen.

På grund av den relativt lite informationen i frågan vill jag inte i detalj gå in på eventuella brottsliga gärningar som din syster kan ha gjort sig skyldig till, dock kan förskingring vara möjlig i det här läget. För svar huruvida det föreligger en brottslig gärning är du välkommen att ge in ytterligare detaljer.

Med vänlig hälsning!

Martin Carleheden
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95801)